Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Evaluatie van het salinisatiepatroon in het Maniçoba irrigatieproject, Noordoost-Brazilië

Stijn SPEELMAN student laureaat
stijn.speelman@student.kuleuven.ac.be

°1978 België
Bio-ingenieur in de landbouwwetenschappen, Katholieke Universiteit Leuven, 2002

Evaluation of the salinization pattern on the Maniçoba Irrigation Project, Northeast Brazil

De landbouw in geïrrigeerde zones in semi-aride streken, heeft heel belangrijke gevolgen voor de socio-economische ontwikkeling en brengt grote veranderingen teweeg in het gebruik van de gronden en de landbouwpraktijken op grote
oppervlaktes. De irrigatie op grote schaal kan echter vernietigende gevolgen hebben, zoals de salinisatie (in de brede betekenis van het woord) van de gronden.
Als het belang van dit fenomeen al erkend wordt, dan nog zijn de oorzaken, de mechanismen en de reële effecten op de bodem te zoeken in complexe interacties en zijn ze in het algemeen moeilijk in cijfers te vertalen.
In dit werk worden de fenomenen van zout- en natriumbelasting en toxiciteit van de gronden van het “Maniçoba irrigatieproject” in het noordoosten van Brazilië aan een kwantitatieve analyse onderworpen. De mechanismen van salinisatie worden eerst beschreven, in functie van de geologische, bodemkundige en hydrologische parameters en nadien wordt er een model van opgesteld.
De gevolgen voor landbouwpraktijken, waaronder het laten braak liggen van de percelen, worden naar voren gebracht. Bij de conclusies worden handleidingen voor goede landbouwpraktijken voorgesteld voor de bodemconservering in het Maniçoba irrigatieproject.
Dit werk geeft blijk van de twee kwaliteiten die vereist zijn om bij te dragen tot de ontwikkeling in de regio: een wetenschappelijke benadering die rekening houdt met de complexiteit van de fysische en chemische fenomenen en een constant contact met de betrokken personen op het terrein, de publieke overheid of privé-partners.

verslag door Dr. P. Tréfois, Cartografie et foto-interpretatie, Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, Tervuren