Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Evolutie van het systeem van landeigendom en intensifiëring van de landbouw in Sub-Sahara Afrika: het geval van een dorp in Zuid-Benin

Jean-François DUBUISSON unknown (1998 only) laureaat


°1975 België
Licentie in economische wetenschappen, Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix, Namur, 1998

Evolution du régime foncier et intensification de l'agriculture en Afrique sub-saharienne: le cas d'un village du Sud Bénin

De auteur voerde een empirisch onderzoek uit in een dorp van Zuid-Benin; hij toont de soepelheid aan van zogenaamd traditionele, feodale systemen, die op grote schaal moderne elementen hebben geïntegreerd, alhoewel die nog nauwelijks geformaliseerd zijn. Men kan het belang van een dergelijk probleem raden in een Afrika dat morgen bijna één miljard mensen zal moeten voeden. Dit onderzoek maakt schoon schip met het beeld van een star, ruraal Afrika, vastgeroest in onaangepaste tradities. Het toont, integendeel, op welke manier men de landbouwproductie zou kunnen intensifiëren zonder hervorming op basis van de veralgemening van officiële eigendomstitels. We onderstrepen de intelligente aandacht die besteed werd aan de specifieke situatie van vrouwen en jongeren in een landelijke omgeving.