Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Fysisch-chemische karakterisering van de vezel van de Guadua angustifolia Kunt

Efraín & Lina Rocío TRUJILLO DE LOS RIOS & OSORIO SERNA student laureaat
etrujillod@hotmail.com

°1974 & 1979 Colombia
Industrieel ingenieur, Universidad Nacional de Colombia, 2005

Caracterización físico-química de la fibra de Guadua angustifolia Kunt

In dit werk wordt de karakterisering doorgevoerd van de technische bamboevezel van Guadua, in vergelijking met man-made en andere natuurlijke vezels, met de bedoeling dit type materiaal rechtstreeks als alternatief te gebruiken voor zowel de Colombiaanse, de regionale (Zuid-Amerika), als de exportmarkt naar de geïndustrialiseerde landen toe.
Het gebruik van technische vezels van bamboe, en meer in het bijzonder van Guadua in Colombia, opent enorme perspectieven om deze grondstof in andere toepassingen te gebruiken dan de contructiewereld, zoals nu vooral het geval is. Guaduabamboe wordt in Colombia reeds verwerkt tot “engineered products” zoals “laminated” Guadua (“colguadua”), maar de innovatie om technische vezels als alternatief te gebruiken voor glasvezels en analoge producten ligt volledig in de lijn van diverse onderzoeken naar het gebruik van natuurlijke vezels, bijvoorbeeld de bastvezels vlas en jute, om composieten te maken met een duurzaam imago. Er zijn cijfers die aantonen dat de productie van Guaduabamboe op ongeveer 15 m³/ha/jaar ligt, hetgeen zowel voor de natuurlijk aanwezige Guadua als voor plantages een enorme potentie in zich draagt. Dergelijke productiecapaciteit, in combinatie met het gebruik als technische vezel in hoogwaardige composieten voor bijvoorbeeld de auto-industrie, en dit in analogie met activiteiten in niet-ontwikkelingslanden, is zeer relevant voor de ontwikkeling van een grondstof-eindproduct- keten in Colombia.
De afweging van de mogelijkheden om de technische bamboevezel te gebruiken in analogie met sterke natuurlijke vezels zoals vlas is nieuw en zeer nuttig als alternatieve route voor het gebruik van deze grondstof. Ook de vergelijking met andere vezels op basis van de soortelijke sterkte is erg nuttig gezien het belang van het eigengewicht van composieten. 

verslag: Prof. J. Van Acker, Laboratorium voor Houttechnologie, Universiteit Gent