Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Genetische analyse van de pektinolytische en cellulose-afbrekende activiteiten van Azospirillum Irakense KBC1

My Ali BEKRI researcher laureaat


°1966 Marokko
Licentie biologie, Université Moulay Ismaïl, Marokko, 1991

Genetic Analysis of Pectinolytic and Cellulolytic Activities of Azospirillum Irakense KBC1

Het werk van Dr Bekri behandelt de interacties die plaats grijpen tussen een atmosferisch stikstof fixerende bacterie en de planten. De fixatie van atmosferisch stikstof betekent het vermogen om stikstof (een relatief inert maar overvloedig gas) om te zetten in ammonium, universele bron van metabolisch stikstof. Alleen sommige bacterien (in het bijzonder Azospirillum) bezitten dit vermogen; hun interacties met planten zijn dus van groot landbouwkundig belang daar ze de opbrengst van sommige culturen kunnen verbeteren door de overdracht van metaboliseerbaar stikstof van de bacterie naar de plant toe. Dankzij enzymen die de bacterie produceert (o.a. de pectinasen, het voornaamste onderwerp van het werk) en die sommige bestanddelen van de celwand van plantaardige cellen verteren, kan de bacterie de wortels koloniseren, wat de interactie in situ metabolisch productief maakt. Stikstof fixatie is slechts één aspect van deze voordelige interactie. Het stimuleert tevens de productie van plantaardige hormonen, wat de ontwikkeling van de wortels versterkt en zo de opname van water en minerale elementen verbetert.
In zijn werk identificeert en karacteriseert Dr. Bekri een pectinase gen. Ook analyseert hij de verschijningsvorm en regulatie ervan; de auteur toont aan dat het gen door pectine geinduceerd wordt en op de wortels van tarwe en rijstplanten tot uiting gebracht wordt. Bovendien heeft My Ali Bekri gedeeltelijk enzymen gekaracteriseerd die andere bestanddelen van de celwand van plantaardige cellen aantasten (endoglucanasen, cellobiohydrolasen, ß-glucosidasen); tevens heeft hij hun genetische studie aangevat. Het werk is goed ingeleid, de experimenten goed uitgevoerd en de conclusies origineel en interessant.
Kortom, dit werk levert een belangrijke bijdrage tot de studie van de positieve interaktie tussen een stikstof fixerende bacterie en planten van zeer hoog landbouwkundig belang, zoals rijst, en is bijgevolg van zeer direct belang voor ontwikkelingslanden. Bovendien, zoals benadrukt door de auteur zelf, kan de pectinolytische interactie tussen Azospirillum en planten als model dienen om sommige planten-pathologieën te bestuderen, te wijten aan bacteriën die pectinasen synthetiseren. Ook dit aspect is van groot belang voor de landbouw van ontwikkelingslanden.

verslag door Prof. Dr. Nicolas Glansdorff, Laboratorium voor microbiologie, Université Libre de Bruxelles, België