Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Genetische variabiliteit van de wilde populaties van Phaseolus lunatus L. in de centrale vallei van Costa Rica en de implicaties voor het op punt stellen van een in situ conserveringsstrategie

Irié ZORO BI researcher laureaat


°1967 Ivoorkust
Maîtrise in plantenfysiologie, Université d'Abidjan, Ivoorkust, 1992

Variabilité génétique des populations sauvages de Phaseolus lunatus L. dans la vallée centrale du Costa Rica et ses implications dans la mise au point d'une stratégie de conservation in situ

Het werk van Irié Zoro Bi houdt een reële bijdrage voor de ontwikkeling in: het behandelt immers de limaboon, een belangrijke voedingsplant van Amerikaanse origine, namelijk uit Mexico (centrum Midden-Amerika) tot het noordwesten van Argentinië (centrum van de zuidelijke Andes), maar vandaag de dag geteeld in alle tropische streken. De voorafgaande karakterisatie van haar genetische diversiteit is nodig om een keuze te maken van de diverse populaties van de soort, welke moeten worden om haar genetisch materiaal veilig te stellen. Als onderzoeksmethode heeft de auteur hiervoor gebruik gemaakt van de electroforese op zetmeelgel van de iso-enzymen als dominante genen. Hij heeft aangetoond dat de instandhouding van de genetische diversiteit in de kleine populaties te vinden is in de zaadbank aanwezig in de bodem, welke de effectieve populatiegrootte uitbreidt boven het aantal zichtbare planten en verarming ervan door genetische drift vermijdt. De studie van Irié Zoro Bi heeft het mogelijk gemaakt aanbevelingen te suggereren voor de bewaring van het genetisch materiaal in natuurlijke omstandigheden. De doctoraatsthesis die wordt voorgesteld vertoont een uitzonderlijke experimentele juistheid en duidelijkheid in rapporteren, wat aantoont dat de auteur ten volle gebruik heeft gemaakt van zijn wetenschappelijke omkadering. De wetenschappelijke resultaten zijn van een hoog niveau. Bovendien is de presentatie van het werk helder, verzorgd en gedetailleerd.

verslag door Prof. Dr. Ir. Jean-Jacques Symoens, Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen, Brussel