Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Geografische analyse van het risico op bodemverzuring ten gevolge van zwavelgebruik in de cashewteelt in Zuid-Tanzania

Nathalie COOLS unknown (1998 only) laureaat


°1975 België
Bio-ingenieur in het land- en bosbeheer, Katholieke Universiteit Leuven, 1992

Geographical Analysis of Risk for Soil Acidification due to Sulphur Dusting on Cashew Trees in Tanzania's Southern Zone

Er is zeer weinig geweten van het effect op het milieu van de 100 kg pure zwavel die jaarlijks op de cashewbomen in Tanzania wordt gesproeid om witziekte te bestrijden.
Een enquête werd bij de boeren uitgevoerd om het risico op bodemverzuring te evalueren.
De studie identificeert het Makondeplateau als een erg kwetsbaar gebied voor bodemverzuring, terwijl de andere gebieden van de Zuidelijke Zone veel minder gevoelig zijn.
Cashew is een heel belangrijk marktgewas voor boeren met weinig middelen in Zuidoost-Tanzania.
Momenteel hebben ze geen andere mogelijkheid om witziekte te controleren dan het toedienen van zuivere zwavel. Het is mogelijk dat het negatieve effect van deze handelswijze op het milieu niet alleen de cashewbomen maar ook alle andere tussengewassen in gevaar brengt zoals cowpea, maïs, rijst en maniok.
De studie toont aan dat het risico voor grondverzuring zeer reëel is in bepaalde dichtbevolkte gebieden en geeft praktische aanbevelingen om het probleem op te lossen.