Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Gezondheidsbevordering, therapeutische routes en gezondheidsmarkt in Zuid-Kuvu

Vital BARHOLERE-KULIMUSHI student laureaat
vital.barholere@reso.ucl.ac.be

°1969 Congo
Licentie in gezondheidswetenschappen, Université Catholique de Louvain, 1999.

Promotion de la santé, itinéraires thérapeutiques et marché de la santé au Sud-Kivu

In tijden van rampspoed tiert het bijgeloof, en de terugkeer naar religie in het algemeen, welig. Deze auteur gaat op zoek naar de specifieke achtergronden van de Congolese (ex-Zaïrese) bevolking voor deze aloude waarheid, maar met een duidelijke "hidden agenda": in het algemeen te komen tot een beeld van hoe de doorsnee Congolees ziekte in het algemeen en in het bijzonder ziet. Deze achtergrond zou in de toekomst nuttig kunnen zijn voor de inpassing van de klassieke geneeskunde in dit beeld. I.p.v. de paradigma's van de klassieke geneeskunde aan de patiënt te verkopen of op te dringen, zou het volgens hem beter zijn de klassieke geneeskunde te laten passen in het ziektebeeld van de Afrikaan. Verder zou dit toelaten de juiste plaats van klassieke geneeskunde, alternatieve geneeskunde en gebedsgroepen te bepalen.
Dit is gedurfd onderzoek, in die zin dat de meeste artsen dit een verwaarloosbaar aspect van de geneeskunde zullen vinden, en dat de auteur zeker op weinig appreciatie vanuit de wetenschap zal kunnen rekenen. Dit is ook zeer waardevol onderzoek: zelfs indien we aannemen dat alleen de klassieke geneeskunde vanuit wetenschappelijk oogpunt te verdedigen valt, dan nog is de benadering van de toepassing ervan vanuit de paradigmata van de patiënt en van de bevolking erg nuttig.