Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Het aanpassingsvermogen van de groepshuisvesting aan de bevolking van Kinshasa

Jules WEMBY-LOFUDU student laureaat
wembyl@yahoo.fr

°1961 Congo
Architect, Institut du Bâtiment et des Travaux Publics / Kinshasa, DR Congo, 1988

L'adaptabilité des logements groupés à la population de Kinshasa

Het werk van Jules Wemby-Lofudu, een werk dat eerder overheerst wordt door een urbanistisch-architecturale problematiek, werpt licht op één van de pistes in het immense denkwerk rond en de onontkoombare uitdaging gevormd door de huisvesting van miljoenen mensen in de grootsteden van zwart Afrika en in Kinshasa in het bijzonder.
Door het feit dat de studie zich toespitst op de evaluatie van de groepshuisvesting die op gang gebracht was tijdens de periode van kolonisatie, handelt zij dus niet over de meest gangbare wijze van huisvesting in de steden, zijnde het zelf bouwen van de eigen individuele of gezinswoning. Dit laatste, vroeger als anarchistisch beschouwd, wordt vandaag de dag positiever gewaardeerd vanuit verschillende gezichtspunten (kostprijs, haalbaarheid, beheer, enz.). Het perspectief van de groepshuisvesting kan echter niet volledig verlaten worden gezien de stedelijke aangroei en de enorme verkavelingsproblemen. De bescheiden bijdrage van de auteur, die in zijn benadering aandacht heeft voor de geschiedenis en voor de socio-culturele vereisten en die gebruik maakt van een kleine empirische peiling, heeft als belangrijkste verdienste dat zij aantoont dat de meningen van de bevolking soms sterk verschillen van de vaststellingen van de planners , de westerse urbanisten en de locale mensen met beslissingsbevoegdheid, en dat er een opening blijft naar een economisch en cultureel aanvaardbaar concept van groepshuisvesting.