Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Het effect van biodiesel, op basis van palmolie, in de producerende ontwikkelingslanden: Maleisië als gevalstudie

Tahia DEVISSCHER student laureaat
tahia.devisscher@mespom.eu

°1982 Bolivië
Bachelor in Socio-economische Ontwikkeling en Milieuwetenschappen, Universidad Zamorano, Tegucigalpa, Honduras, 2006

The effects of palm oil biodiesel in producer developing countries: a case analysis of Malaysia

Mw. Devisschers thesisonderwerp is brandend actueel. De recente ontwikkelingen in de landbouw op wereldschaal en de prijzen van landbouwproducten wakkeren de relevantie ervan nog aan. Daarbij komt nog de globale vraagstelling binnen onze 'moderne' maatschappij over de delicate verhouding tussen energieproductie en -beschikbaarheid, in het bijzonder tussen energieproductie en het beschikbaar stellen van deze energie. Onnodig te vermelden dat het belangrijke werk van Mw. Devisscher afgewerkt is lang voor de recente ontwikkelingen en de onthullingen over de smeergelden in het biobrandstoffendossier.
De thesis geeft nuttige informatie over de aspecten rond vraag en aanbod van energie. Speciale aandacht gaat hierbij naar het belang van de balans tussen vraag (vanwege ontwikkelde landen) en productie (in ontwikkelingslanden, i.c. Maleisië). Mw. Devisscher biedt een kritische interpretatie aan 'van beide kanten': het Noorden met zijn steeds groeiende (excessieve?) behoeften en het Zuiden, dat nu eindelijk een reële kans ziet om de armoede terug te dringen en zich een plaats te veroveren op de wereldmarkt.
Met het doel een eind te maken aan alle steriele debatten, herdefinieert Mw. Devisscher de biobrandstoffen, in het bijzonder biodiesel en het productieproces ervan. De thesis geeft een overzicht en een kritische analyse van de beleidsstrategieën in verband met energie in Maleisië. Mw. Devisscher gebruikt de 'zoom'benadering, een aangename, graduele manier om het onderwerp aan te pakken, zonder a-priori's. Ze gaat hierbij op een handige manier over van een internationale perceptie naar andere waarnemingen op nationaal, regionaal en zelfs lokaal niveau.
In een context waarbij de Wereldbank een nieuwe, belangrijke stimulans in de landbouw en de hiervoor toegekende middelen aankondigt en Europa argumenten zoekt voor de duurzaamheid van een eventueel systematischer biobrandstoffengebruik, draagt Mw. Devisschers thesis heel zeker bij tot een beter inzicht in de reële uitdagingen. Dit geldt ook voor het lokale niveau: het aanleggen van nieuwe palmolieplantages of de uitbreiding van bestaande plantages worden heel verschillend bekeken door de landbouwgemeenschappen in Maleisië.
De thesis heeft natuurlijk niet als objectief het ultieme antwoord te geven dat de beleidsmakers zou kunnen sturen naar de één of andere optie. Mw. Devisscher beheerst echter heel goed de duurzaamheidcriteria (de criteria die noodzakelijk zijn om de koers aan te geven die het Europese beleid terzake moet volgen). De lectuur van haar thesis is uiterst nuttig en zeker de aanbevelingen die Mw. Devisscher aanhaalt zijn erg bruikbaar.
 

verslag: Dhr. O. Machiels, Sectoriële en Thematische Expertise, Belgische Technische Coöperatie, Brussel