Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Het effect van organische en anorganische fosforbronnen op de P-fracties en fosforvastlegging

Generose NZIGUHEBA unknown (1998 only) laureaat


°1966 Burundi
Landbouwingenieur, Université du Burundi (Bujumbura), 1993

Soil phosphorus fractions and absorption as affected by organic and inorganic sources

Het effect van organische en anorganische fosfor (P) bronnen op de verdeling over de P-fracties en op fosforvastlegging werd bestudeerd op een rode bodem van West-Kenya. De Mexicaanse zonnebloem (Tithonia diversifolia) bleek een hoogwaardige organische stof te produceren die in staat is om fosforfixatie door de bodem te verminderen en om de beschikbaarheid van de plantenvoedingsstoffen voor de landbouwgewassen te verhogen. Zij mag derhalve worden beschouwd als een veelbelovende aanvulling op de klassieke minerale meststoffen.
De rode bodems van de vochtige Afrikaanse tropen zijn berucht om hun vermogen fosfor te fixeren, wat één van de sleutelelementen is in de plantenvoeding van landbouwgewassen. Landbouwers zijn vaak niet in staat zich de volledige benodigde dosissen minerale meststoffen aan te schaffen. Daarom zullen vooral de kleine boeren de Mexicaanse zonnebloem verwelkomen als een bron van organische meststoffen, die hen kan helpen de plantenvoedingsbehoeften te dekken in het kader van een duurzame landbouw.