Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Het formele veld van onderwijs in Burkina Faso: een socio-antropologische studie van schoolraden van ouders in Fada N’Gourma

Agatha LECLERCQ student laureaat
leclercq_agatha@hotmail.com

°1982 België
Licentiate sociologie, Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, 2005

Champ educatif formel au Burkina Faso/Etude socio-anthropologique des associations des parents d'élèves à Fada N'Gourma

Maximaal toegankelijk basisonderwijs kan ongetwijfeld aangezien worden als één van de belangrijkste mogelijke hefbomen voor plattelandsontwikkeling in Afrika ten zuiden van de Sahara. In haar grondwet van 1991 heeft Burkina Faso dit als een prioriteit ingeschreven, naast de beleidsoptie van centraal gestuurde decentralisatie.
Op grond van een kort onderzoeksverblijf (met kwalitatief bronnenonderzoek en inventieve gesprekken met de diverse belanghebbenden), biedt Agatha Leclercq een betrouwbaar en goed gedocumenteerde en gecontextualiseerde gevalsstudie van basisscholen in de ecologisch uiterst schrale regio van Fada N’Gourma in zuidoost Burkina Faso. Echter, alfabetisering is er sinds 1991 niet op vooruitgegaan. De nationale onderwijspolitiek beoogt enkel een groei van de schoolbevolking, doch biedt geen pedagogisch of inhoudelijk leerprogramma, noch een maatschappelijk objectief van streek- of plattelandsontwikkeling, noch voldoende middelen, in staat om het personeel, de kinderen en hun ouders duurzaam te mobiliseren.
Zelfredzame schoolraden van ouders, echter zonder onderwijscompetentie, legitimering of onderlinge samenwerking of stroomlijning, slagen er in de scholen te behoeden voor een ineenstorting van het bestaande onderwijsaanbod. Het is zeer de vraag of deze schoolraden zich kunnen ontpoppen tot een civiele maatschappij, en of de staat wel voldoende legitimiteit geniet en lokaal weefsel biedt om een dergelijke civiele maatschappij efficiënt te sturen.
Deze ontluisterende situatie versterkt de ruimere perceptie bij het volk van een “onzekere en onbetrouwbare of risicovolle modernisering” (une modernité insécurisée et insécurisante, naar de woorden van prof. P.-J. Laurent, promotor).
 

verslag: Prof. R. Devisch, Departement Sociale en Culturele Antropologie, Katholieke Universiteit Leuven