Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Het gebruik van reststoffen uit de houtindustrie voor de verbetering van de chemische bodemvruchtbaarheid van zure tropische gronden

Jean-Claude VOUNDI NKANA unknown (1998 only) laureaat


°1960 Kameroen
Landbouwingenieur, ENSA - Dschang, Kameroen, 1988

Utilisation des déchets de l'industrie du bois en vue de l'amélioration de la fertilité chimique des sols acides tropicaux

In dit werk wordt het gebruik van houtas en papierpulp als bodemverbeteraars voor zure gronden in de tropen bestudeerd.
Het onderzoek werd uitgevoerd in Kameroen. Representatieve bodems werden verzameld, beschreven en volledig chemisch en fysisch bepaald. Daarna werden de houtas en de papierpulp geanalyseerd. Er werden experimenten opgezet om het effect van deze bodemverbeteraars na te gaan op de kenmerken van de bodem en daaruit voortvloeiend op de groei van de planten.
De studie geeft enkele belangrijke alternatieven aan de kleine boeren om de dure minerale meststoffen aan te vullen.
De voorgestelde bodemverbeteraars zijn overvloedig aanwezig en daardoor goedkoop.
Het onderzoek toont aan hoe deze bodemverbeteraars op een voordelige manier kunnen worden gecombineerd met minerale meststoffen om tot duurzame landbouwproductiesystemen te komen bij zure gronden.