Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Het inschatten van het risico op overstromingen in de Tunesische stad Mjez El Bab: een methodologische benadering

Fatma ZOUAOUI student laureaat
fatma_fst@yahoo.fr

°1980 Tunesië
Master in de aardwetenschappen, 2002

Methodologie d'élaboration d'un plan de risques aux inondations: application à la ville de Mjez El Bab

Overstromingen zijn het resultaat van het samenspel van een groot aantal natuurlijke en menselijke factoren die uiteindelijk resulteren in te veel water in een te korte tijd in een gegeven gebied. Overstromingen kunnen een hoge tol aan mensenlevens eisen en veroorzaken altijd veel materiële schade. Tragische gevolgen die, wat de schade betreft, vooral in ontwikkelingslanden hard aankomt. Anders dan natuurrampen zoals aardbevingen kunnen overstromingen nochtans redelijk worden ingeschat en kunnen maatregelen genomen worden om zich tegen de gevolgen ervan te beschermen. In droge gebieden, zoals Tunesië, is er meestal weinig aandacht voor overstromingen omdat ze eerder uitzonderlijk voorkomen. De overstromingen zijn er nochtans zeer verwoestend omdat ze meestal het gevolg zijn van kortstondige maar hevige stortbuien in een bergachtig achterland die resulteren in catastrofale ‘flashfloods’ met zeer hoge piekdebieten.
Het onderzoek van Fatma Zouaoui speelt ten volle in op deze problematiek. Een statistische bewerking van een massa debietgegevens van een meetstation lieten toe de frequentie en de omvang van te verwachten overstromingen in te schatten. Gecombineerd met een Numeriek Terreinmodel kon aldus een plan opgesteld worden van de graad van kwetsbaarheid van de verschillende stadsgedeelten van Mjez El Bab. Een dergelijk plan moet de lokale autoriteiten toelaten op een wetenschappelijk gefundeerde wijze prioriteiten te leggen om overstromingen te voorkomen of de schadelijke gevolgen ervan te verzachten.
De resultaten van deze methodologische studie zijn niet enkel van academisch en lokaal belang. De uitgewerkte methodologie kan betrekkelijk eenvoudig op andere steden in Tunesië toegepast worden en aldus als leidraad dienen voor een efficiënt beleid in een groot gebied.
 

verslag: Prof. M. De Dapper, Vakgroep Geografie, Universiteit Gent