Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Het modelleren van bodemerosie met GIS: een vergelijking van verschillende modellen. Een gevalstudie: Chachoengcao Province (Thailand)

Vanessa HEYVAERT student laureaat
vanessa.heyvaert@natuurwetenschappen.be

°1979 België
Licentie in de geografie, Vrije Universiteit Brussel, 2001

Modelling of soil erosion with GIS: comparison of different models. Case Study: Chachoengcao Province (Thailand)

Bodemerosie is een belangrijke vorm van bodemdegradatie die in grote mate bijdraagt tot het probleem van de wereldvoedselschaarste.
Verschillende factoren spelen een rol bij het ontstaan van bodemerosie. De fysische geografie van een streek speelt een primordiale rol: klimaat, vegetatie, hellingen, bodemgesteldheid (de ene bodemsoort is gevoeliger voor erosie dan de andere!). Maar ook de Mens speelt een rol: bepaalde landbouwpraktijken werken de bodemerosie in de hand. Het grote probleem is dat bodemerosie – ééns begonnen – moeilijk te stoppen valt en tot onomkeerbare schade leidt met desastreuze gevolgen voor de ontwikkeling van een streek. Voorkomen is hier dus de boodschap!
Het modelleren van de gevoeligheid voor bodemerosie van een gebied is een belangrijk instrument bij het uitstippelen van een duurzaam preventiebeleid. Meestal gebeurt het opstellen van modellen aan de hand van onderzoeksresultaten bekomen op de schaal van percelen. Het is daarbij moeilijk het grote geheel te vatten. GIS (Geografische Informatie Systemen) bieden hier een oplossing: grote hoeveelheden informatie van zeer uiteenlopende aard (helling, neerslag, bevolkingsdruk, bodemsoort, gewassen, voorgeschiedenis...) kunnen in hun ruimtelijke samenhang aan elkaar worden gelinkt. Dit leidt vaak tot nieuwe inzichten die in de praktijk nuttig kunnen worden toegepast.
Met deze nieuwe methodologie wordt de dynamiek van de bodemerosie gemodelleerd in een studiegebied in de Chachoengcao Province in Thailand. Bijzondere aandacht wordt daarbij besteed aan de efficiëntie van de verschillende bodemconservatietechnieken en strategieën voor bodembeheer die reeds in gebruik zijn.
De resultaten van de studie zijn niet enkel van academisch belang maar ze dienen ook als leidraad voor de medewerkers van het Khao Hin Sorn Study Center dat als taak heeft de lokale boeren te adviseren in hun strijd tegen de toenemende bodemerosie die de reeds povere landbouwopbrengsten steeds verder aanvreet.

verslag door Prof. Dr. Morgan De Dapper, Vakgroep Geografie, Universiteit Gent