Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Het optreden van auto-immuniteit gepaard gaande met de toename van de levensverwachting bij een populatie van Afrikaanse ouderen

Rose NJEMINI student laureaat


°1971 Kameroen
Bachelor in biochemie, University of Yaounde, Kameroen, 1994

Emergence of Auto-Immunity with Increasing Age in an African Elderly Population

In de meeste ontwikkelingslanden is de demografische transitie ver gevorderd en is er een toename van de levensverwachting tot stand gekomen. Ouderen vormen nu een groter deel van de maatschappij in ontwikkelingslanden. Deze demografische transitie brengt een verandering teweeg in het ziektepatroon van een populatie en wordt gevolgd door een epidemiologische transitie. De gezondheidstoestand van volwassenen en van ouderen zal meer en meer een probleem van volksgezondheid worden, ook in ontwikkelingslanden. Gegevens over de gezondheidstoestand van ouderen in ontwikkelingslanden ontbreken grotendeels. Om de integratie van ouderen in de Afrikaanse samenleving te vergemakkelijken, om hun gezondheid te bevorderen en om ziekten te voorkomen is er een dringende nood aan onderzoek over deze groeiende bevolkingsgroep. Dit onderzoek wordt nu door de Wereld Gezondheidsorganisatie als prioritair beschouwd.
De studie van Rose Njemini maakt deel uit van een evaluatie van de gezondheidstoestand van ouderen in sub-Sahara Afrika, uitgevoerd door de groep Geriatrie van de Vrije Universiteit van Brussel. In dit project worden verschillende parameters bestudeerd die de gezondheidstoestand en de overleving van ouderen kunnen beïnvloeden. Infectieuze en parasitaire ziekten zijn de oorzaak van een belangrijk deel van de sterfte in ontwikkelingslanden. Hier werd de invloed bestudeerd. van malaria en filaria op autoimmuniteit, die kan bijdragen tot de chronische medische problemen van ouderen. De studie onderzocht ook de levensstijl en het voedingspatroon, die substantieel het fenomeen van autoimmunteit kunnen beïnvloeden. De studie van R. Njemini concentreerde zich op onderzoek rond de gezondheidspolitiek in ontwikkelingslanden en richtte zich op de actuele behoeften teweeggebracht door de demografische transitie.

verslag door Prof. Dr. Tony Mets, Inwendige geneeskunde, Geriatrie, Academisch Ziekenhuis - Vrije Universiteit Brussel