Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Het opzetten van een databank over grotten, ruimtelijke analyse en 3D-visualisering met GIS/Gevalsstudie in Son La (Vietnam)

Quoc Dinh NGUYEN student laureaat
Nguyen.QuocDinh@uni-bayreuth.de

°1970 Vietnam
Ingenieur geologie, University of mining and geology, Hanoi, Vietnam,1992

Cave database development, spatial analysis and 3D visualization with GIS/Case study in Son La (Vietnam)

Deze thesis is voornamelijk gericht op de 3D-presentatie van de topografie van grottensystemen in de bergen van Noord-West Vietnam. De 3D-visualisatie maakt een weergave mogelijk van de wijze waarop het ondergrondse water vroeger stroomde: het biedt dus een zicht op de ondergrondse watercirculatie. Deze informatie is van belang zowel voor de lokale landelijke als voor de stedelijke ontwikkeling. In dit gebied veroorzaakt de snelle infiltratie van het water in de kalkstenen en in de grotten vaak droogte van het bodemoppervlak en een gebrek aan irrigatie- en drinkwater.
Anderzijds kunnen door plotselinge afsluitingen van ondergrondse doorgangen (door bijvoorbeeld stukken hout, boomstammen of sedimenten) catastrofale overstromingen ontstaan met de vernietiging van huizen en verdrinkingen als gevolg. Grotten kunnen echter ook een bron van inkomsten (toerisme) zijn of bruikbaar als opslagruimte vanwege hun constante temperatuur. Het is, bijgevolg, zeer nuttig in de betrokken regio, in het kader van een ontwikkelingsproject, de morfologie van de grotten in overweging te nemen. Deze morfologie geeft immers een duidelijk beeld op de functie (actueel en in het verleden) van de onderaardse doorgangen.
Grotten zijn in het betrokken gebied gekarteerd door teams van speleologen in het kader van het Belgisch-Vietnamees Karstproject (VIBEKAP). Zij hebben de plannen en de lengte- en transversale profielen van de grotten opgesteld. Maar door het onregelmatige patroon van de grotsecties – het breedste gedeelte van de gang is nu eens op de grond, dan weer aan het plafond, of tussenin… – kunnen gewone kaarten en profielen niet voldoen voor de driedimensionele kennis van de grot. En het is juist van deze driedimensionele kennis dat men de hydrologische eigenschappen van de ondergrondse waterstromen kan afleiden. Het werk van Nguyen Quoc Dinh levert deze gegevens.
De 3D-weergave van Nguyen Quoc Dinh bevat het noodzakelijke gereedschap, voor het onderzoek van het Onderzoeksinstituut voor Geologie en Minerale Hulpbronnen (RIGMR) en VIBEKAP, een teamwerk dat zij reeds gedurende jaren uitvoeren. Het werk van Nguyen Quoc Dinh vormt een belangrijke schakel in de keten van onderzoek naar de watercirculatie en de problemen die ermee verbonden zijn in het Noord-Westelijk berggebied in Vietnam.

verslag door Prof. Dr. Camille Ek, emeritus hoogleraar, Laboratorium Geomorfologie en Teledetectie, Departement geografie, Université de Liège