Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Hydrogeologisch onderzoek in het stroomgebied van May Zegzeg, nabij Hagere Selam (Tigray, Ethiopië)

Ine VANDECASTEELE student laureaat
ivyvan11@hotmail.com

°1985 België
Master in de Geologie, Universiteit Gent, 2007

Hydrogeological investigation in the area of May Zegzeg, near to Hagere Selam (Northern Tigray, Ethiopia)

In de noordelijke Ethiopische hooglanden is landdegradatie zo ver gevorderd dat de voedselproductie in het gedrang komt. Tijdens het regenseizoen spoelen hevige neerslagbuien de vruchtbare bodemlaag weg en in het droge seizoen is drinkwater schaars. Om beide problemen aan te pakken wordt getracht de infiltratie van regenwater tijdens het regenseizoen te bevorderen, waardoor de oppervlakte-erosie zou afnemen en het grondwaterpeil verbeteren.
Het stroomgebied van de May Zegzeg werd als testgebied gekozen, waar, binnen een pilootproject, verschillende maatregelen om grond en water te sparen werden getest. Er wordt o.a. gebruik gemaakt van kleine dammen en het periodiek ontzien van begrazing van bepaalde stukken land, zodat de natuurlijke vegetatie kan regenereren.
Naast een geologische kartering van het stroomgebied, werden voor dit onderzoek terreinmetingen uitgevoerd om inzicht te krijgen in de hydrologische werking van het stroomgebied en een waterbalans te kunnen opstellen. Hiertoe werd ook een numeriek grondwaterstromingsmodel ontwikkeld, gebaseerd op Visual Modflow.
Door het uitgevoerde veldwerk en de modellering werd aangetoond dat maatregelen ter bevordering van de infiltratie van regenwater en de projecten van landbeheer inderdaad de grondwaterstand doen stijgen en dus gunstig zijn voor de watervoorziening en voedselproductie. De metingen laten ook toe aanwijzingen te geven voor het boren van waterputten, hoofdzakelijk voor irrigatie. Er werden ook indicaties gegeven over de waterkwaliteit. Het uitgevoerde onderzoek zal hopelijk de verspreiding van bodem- en waterconserverende technieken bevorderen en zodoende op een grotere schaal bijdragen tot de watervoorziening in Tigray.
 

verslag: Prof. J. Berlamont, Laboratorium Hydraulica, Katholieke Universiteit Leuven