Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Hydrogeologische analyse, gebaseerd op teledetectie, van het Suoimoi-stroomgebied, Vietnam

Le QUOC HUNG student laureaat
lq_hung@yahoo.com

°1970 Vietnam
Bachelor’s in ingenieurswetenschappen, University of Technology, Hanoi, Vietnam, 1996

Remote sensing based hydrogeological analysis of the Suoimuoi catchment, Vietnam

Duurzame economische groei kan slechts tot stand komen mits een verbetering van de levenskwaliteit. Rurale waterbeschikbaarheid en hygiëne vormen dan ook prioritaire beleidsthema’s voor ontwikkelingslanden die een sterke economische groei vertonen, zoals Vietnam, en voor internationale hulporganisaties.
Het tropische karst-stroomgebied van Suoimuoi, in Noordwest-Vietnam, wordt bestudeerd door het ‘Vietnamees-Belgische Karst Project – VIBEKAP’. Voor dit gebied werden door Le Quoc Hung verschillende teledetectie- en GIS (Geografisch Informatiesysteem)-technieken aangewend voor het afleiden van geologische en hydrologische informatie. Landsat multispectrale kanalen werden geïntegreerd met de hoge resolutie Landsat ETM7 PAN. Op basis van dit samengesteld beeld werden drie toepassingen geïmplementeerd:
- de analyse van lineamenten en breukzones ter verklaring van
grotontwikkeling
- de afbakening van grondwatervoedings- en kwelgebieden
- de verandering in landgebruik in het Suoimuoi stroomgebied.
Uit het samengesteld beeld werden lineamenten afgeleid die beoordeeld werden d.m.v. luchtfoto’s en bestaande literatuur over het gebied. Op basis hiervan werden breukzones bepaald, die ontstaan zijn door tectonische activiteit. Hieruit werden de richting van grotontwikkeling en het voorkomen van grotten gededuceerd. Door middel van beeldclassificatie- en transformatietechnieken werd het grondwaterstromingssysteem geanalyseerd, door de afbakening van voedings- en kwelgebieden.
Veranderingen in het landgebruik werden onderzocht op basis van Landsat beelden van 1973, 1993 en 1999. Hieruit blijkt een alarmerende ontbossing in het gebied.
De studie toont aan dat belangrijke hydrologische en landgebruiksinformatie kan worden bekomen d.m.v. de toepassing van teledetectie en GIS in karstgebieden in het tropisch regenwoud. Ze vormt daarmee een relevante bijdrage tot een duurzame ontwikkeling van dergelijke gebieden.

verslag door Prof. Dr. K. Walraevens, Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie, Universiteit Gent