Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Hydrogeologische karakterisering en bescherming van grondwatervoorraden in tropische karstgebieden in Noordwest-Vietnam

Vu Thi Minh NGUYET researcher laureaat
nguyetvuminh@vnn.vn

°1972 Vietnam
Bachelor in geologie, Hanoi University, Vietnam, 1994

Hydrogeological characterization and groundwater protection of tropical mountainous karst areas in NW Vietnam

Ongeveer 18 % van Noordwest-Vietnam bestaat uit karstgebergten. Dit zijn gebergten waar de bodem in hoofdzaak uit zachte kalksteen bestaat. Ze zijn van groot economisch belang voor grondwaterwinning, landbouw en toerisme en door hun gediversifiëerde bebossing. Vervuiling ten gevolge van toenemende urbanisatie, bevolkingsdruk en economische ontwikkeling vormt echter een bedreiging voor deze grondwaterreserves.
Vu Thi Minh Nguyet heeft, als eerste, verschillende methodes gebruikt om grondwaterlagen in een tropisch karstgebied (in West-Vietnam) te karakteriseren (scheikundige methoden, isotopen, tracer technieken, enz.). De resultaten van dit experimenteel werk zijn niet alleen nuttig om de hydrogeologie van deze afgelegen gebieden beter te begrijpen, maar vormen ook een wetenschappelijke basis voor de bescherming en het duurzaam beheer van de grondwatervoorraden. Ze laten immers toe de impact van verschillende verontreinigingsbronnen in te schatten (landbouw, bacteriële verontreiniging veroorzaakt door huishoudelijk afvalwater).
Het werk is zeer ontwikkelingsrelevant omdat het toegelaten heeft een aantal concrete aanbevelingen te formuleren voor een duurzaam beheer van het ecosysteem en de watervoorraden in het bijzonder, wat een essentiële component is van programma’s ter verbetering van de volksgezondheid in deze karstgebergten, die tot de armste streken behoren in Vietnam.
Teruggekeerd in Vietnam, werkt Nguyet verder op hetzelfde onderwerp en versterkt hierdoor in belangrijke mate de onderzoekscapaciteit van het “Karst Research Centre” van het RIGMR (Research Institute of Geology and Mineral Resources) in Hanoi, Vietnam.
Omwille van het generisch karakter van haar werk zal het onderzoek van Nguyet niet alleen verder ten goede komen aan andere projecten in Vietnam maar ook elders in de wereld, waar vergelijkbare tropische karstgebieden bestaan.
Vu Thi Minh Nguyet heeft over haar werk 3 artikels geschreven in tijdschriften en verschillende bijdragen geleverd op conferenties.
 

verslag: Prof. J. Berlamont, Laboratorium Hydraulica, Katholieke Universiteit Leuven