Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Impact van de datum van rijstuitplanting op de Afrikaanse rijstgalmug, Orseolia Oryzivora H. & G., en zijn parasieten op de rijstvlakte van Boulbi/Burkina Faso

Mopougouni Honoré TANKOANO student laureaat
tmhonor@yahoo.fr

°1978 Burkina Faso
Ingenieur rurale ontwikkeling, Université Polytechnique de Bobo-Dioulasso, Burkina Faso, 2005

Impact de la date de repiquage du riz sur la cécidomyie africaine du riz, Orseolia Oryzivora H. & G., et son cortège parasitaire sur la plaine rizicole de Boulbi/Burkina Faso

Platygaster diplosisae en Het werk uitgevoerd door Dhr. Tankoano probeert de ontwikkelingsomstandigheden van de Afrikaanse rijstgalmug ((Orseolia oryzae) te doorgronden en middelen voor te stellen om een duurzame strijd tegen deze vernieler te voeren. In de strijd tegen de honger en de armoede in Afrika neemt de rijstproductie een sleutelpositie in. Enerzijds stelt ze voedselbronnen ter beschikking aan de bevolking en anderzijds verleent ze een financieel inkomen aan de producenten. In de huidige situatie in Burkina Faso zijn de omstandigheden gunstig voor de ontwikkeling van de Afrikaanse rijstgalmug, en dit leidt tot belangrijke schade aan de teelt. Het is bijgevolg van groot belang om bestendige bestrijdingsmethoden toe te passen die de schade veroorzaakt door deze vernieler kunnen beperken. In deze context heeft Dhr. Tankoano aangetoond dat een duurzame strijd tegen de Afrikaanse rijstgalmug haalbaar zou kunnen zijn in de omstandigheden zoals die zich voordoen in Burkina Faso. Hij heeft duidelijk aangetoond dat, door te spelen met de zaaidata en door de ontwikkeling van 2 parasitoïden (Aprostocetus procerae) te bevorderen met het oog op een biologische strijd tegen de rijstgalmug, het mogelijk zou zijn aanvaardbare controleniveaus te bereiken in de strijd tegen deze vernieler. Het belang van dit werk bestaat er juist in dat het deze basismethodes voor een duurzame strijd tegen de Afrikaanse rijstgalmug op de voorgrond heeft geplaatst. Het gaat om milieuvriendelijke bestrijdingsmethoden waarbij geen hightech vereist is, waardoor ze toegankelijk worden voor arme bevolkingsgroepen. Op een moment waarop het duurzaam beheer van de natuurlijke hulpbronnen een centraal thema is geworden in ontwikkelingsperspectieven, komt het werk van Dhr. Tankoano als geroepen. Het genereert namelijk bruikbare gegevens in een strategie om de vernieler te bestrijden zonder echter te moeten teruggrijpen naar milieuonvriendelijke methoden of werkwijzen die schadelijk zouden kunnen zijn voor de gezondheid van de arbeiders en de consumenten. Ten slotte levert het een belangrijke bijdrage voor ontwikkeling in het perspectief van een toename van de voedselbronnen, die bovendien zeer goed aangepast is aan de lokale situatie in Burkina Faso.
 

verslag: Prof. J-P. Busogoro, Departement fytopathologie, Faculté universitaire des Sciences agronomiques, Gembloux