Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Inachtname van de dorpsgronden in bosbeheer – Het geval van de Haute Mondah gemeenschap (Gabon)

Jean-Noël & Frédéric DEGEYE & MANIGART student laureaat
degeyejeannoel@hotmail.com

°1978 België
Landbouwkundige ingenieurs, optie : landbeheer, Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux, 2001

Prise en compte des terroirs villageois dans l’aménagement forestier – Le cas de la Société de la Haute Mondah (Gabon)

Bosbouwonderzoek wordt vaak als minder ontwikkelingsrelevant beschouwd dan landbouw of geneeskunde omdat het ogenschijnlijk minder direct effect heeft op voedselveiligheid of gezondheid. In werkelijkheid is het bos een essentiële hulpbron voor het overleven van miljoenen mensen in de ontwikkelingslanden die hun inkomen halen uit de energie, het voedsel, het hout en de niet houtachtige bosproducten die zij uit het bos halen. Het tropisch bos fungeert als een zekerheid op overleven in geval van voedselschaarste of politieke destabilisatie.
In het bijzonder in landen van de vochtige tropen, zoals Gabon, tonen ontwikkelingsprojecten vaak een tekort aan inzicht in de onlosmakelijke relatie tussen het bos en de lokale gemeenschappen. De auteurs van deze thesis, Jean Noël Degeye en Frédéric Manigart, hebben met deze traditie willen breken door een werk voor te leggen dat vernieuwende inventarisatiemethodes en participatorische technieken gebruikt bij de observatie en kwantitatieve analyse van het beheer en de oogst van de natuurlijke hulpbronnen door een dorpsgemeenschap in termen van hout, landbouwproducten, jachtwild, visvangst en andere bosproducten. Deze studie reikt elementen en instrumenten aan die degradatie en verlies van het natuurlijk evenwicht kunnen verhinderen of verzachten. Al hun aanbevelingen zijn goed ingepast in het lokale wettelijk kader. Hun interdisciplinaire aanpak kan als voorbeeld dienen voor een toekomstig duurzaam bosbeheer in de vochtige tropen.

verslag door Prof. Dr. B. Muys, Laboratorium voor Bos-, Natuur- en Landschapsbeheer, Katholieke Universiteit Leuven