Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Inkomenseffecten van landbouwontwikkeling in het voormalige Transkei, Zuid-Afrika

Frederik DE CLERCQ student laureaat
frederik_de_clercq@hotmail.com

°1978 België
Bio-ingenieur in de landbouw, Universiteit Gent, 2002

Inkomenseffecten van landbouwontwikkeling in het voormalige Transkei, Zuid-Afrika

Het eindwerk behandelt een gevallenstudie van een wolproject bij arme boeren in het voormalige Transkei in Zuid-Afrika en berekent economische groeimultiplicatoren voor de lokale en nationale economie. In dit verband worden de theorieën van groeiverbanden (growth linkages) tussen verschillende sectoren bestudeerd en toegepast. Dit is belangrijk in het kader van rurale ontwikkelingsstrategieën en de plaats van de landbouw daarin. Als men de landbouw ziet als motor van economische ontwikkeling betekent dit dat de landbouw een grote groeimultiplicator heeft. Dit wordt in onderhavig werk vastgesteld en bevestigd aan de hand van gegevens betreffende inkomens en uitgaven van een representatieve steekproef van huishoudens. Het wordt aangevuld met kwalitatief onderzoek van de noden en beperkingen van de lokale bevolking en hun situatie in een kapitalistische economie. Dit zeer originele en verzorgde werk actualiseert de reeds oude theorie van de groeiverbanden en past ze concreet en zinvol toe op een plattelandsontwikkelingsproject. Het is te hopen dat deze aanpak navolging vindt, omdat alle economische ontwikkeling uiteindelijk een zaak is van groeiverbanden en groeimultiplicatoren. Het is de merite van dit werk om dit centraal te stellen.

verslag door Prof. Dr. E. Tollens, Agrotechniek en -economie, Katholieke Universiteit Leuven