Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Intensivering van de rijstteelt in Zuidoost Tanzania

Annemie MAERTENS student laureaat
maertens_annemie@hotmail.com

°1976 België
Bio-ingenieur in de landbouwkunde, Katholieke Universiteit Leuven, 1999

Intensivering van de rijstteelt in Zuidoost Tanzania

Annemie Maertens is in 1999 gepromoveerd tot bio-ingenieur in de landbouwkunde aan de KULeuven op een proefschrift getiteld "Intensivering van de rijstteelt in Zuidoost Tanzania". Dit werk kadert in een project over "Small scale irrigation farms in Southeast Tanzanie", dat tot doel heeft op duurzame wijze de opbrengst van de rijstproductie van de kleine boeren te verhogen.
De auteur heeft onderzocht op welke wijze het beschikbare irrigatiewater efficiënter kan aangewend worden en hoe men nieuwe bronnen kan aanboren. Zij is in het bijzonder gaan nakijken welke bottlenecks deze evolutie hinderen.
Anderzijds heeft zij de problemen van de regengevoede teelt onderzocht, waarbij gebleken is dat blootstelling aan droogte snel aanleiding geeft tot opbrengst-verlies. Er werd berekend dat dijkjes rond de velden deze droogtestress sterk kunnnen beperken, althans op de kleibodems. Met de hulp van een goedkope handpomp kan de boer bijkomend irrigeren met water van de vele rivieren en meren in de streek.
Hierbij dient wel gebruik gemaakt te worden van korte seizoen variëteiten en dient er ook rekening gehouden te worden met enerzijds mematodes en ateruiden en anderzijds saliniteit.