Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Interactie gastheer-parasiet bij muizenmodellen van de Afrikaanse slaapziekte

Boniface NAMANGALA researcher laureaat
boniface_1020@yahoo.com

°1964 Zambia
Bachelor in diergeneeskunde, University of Zambia, 1992Bachelor’s degree in veterinary medicine, University of Zambia, 1992

Host-parasite interactions during murine African trypanosomosis

Het werk van Dr. Namangala is een zeer ontwikkelingsrelevante bijdrage tot het beter begrijpen van slaapziekte, een infectieziekte die in Afrika bij mens en dier opnieuw in volle opmars is. Hij heeft hiervoor gebruik gemaakt van een diermodel en heeft een reeks zeer originele bevindingen gedaan. Met name heeft hij kunnen aantonen dat bepaalde afweercellen, de macrofagen, in het verloop van de infectie met de parasiet Trypanosoma brucei brucei op verschillende tijdstippen actief worden en een specifieke rol spelen. Hij heeft vastgesteld dat aanvankelijk deze afweercellen de parasieten gaan onderdrukken (de ontstekingsbevorderende macrofagen, die echter ook schadelijk zijn voor de gastheer) maar dat later, in bepaalde omstandigheden, een andere populatie afweercellen eerder ontstekingsremmend werkt. Hiermee opent hij mogelijkheden voor het ingrijpen bij geïnfecteerde individuen en dieren, door bijvoorbeeld het voortschrijden van de ziekte tegen te gaan met het aanzwengelen van de ontstekingsremmende afweercellen. Dit zou een belangwekkend alternatief kunnen zijn voor de controle van Afrikaanse trypanosomiasis die thans nog steeds niet voldoende efficiënt is. Zijn resultaten zijn ogenschijnlijk ook extrapoleerbaar naar andere door parasieten verwekte aandoeningen als malaria en wormziekten.
Het werk van Dr. Namangala heeft ook zijn weg gevonden in de gespecialiseerde pers onder de vorm van publicaties in zeer hoog aangeschreven tijdschriften.
Om al deze redenen is hij een uitmuntend laureaat voor de Prijs Ontwikkelingssamenwerking 2001.
 

verslag door Prof. Dr. Eric Van Marck, Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Universiteit Antwerpen