Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Interacties tussen aanbod van en vraag naar water in twee collectieve irrigatiegebieden in Noordoost-Brazilië

Erwin DE NYS researcher laureaat
erwin.DE-NYS@cec.eu.int

°1978 België
Ingenieur biologie en landbouwwetenschappen, Katholieke Universiteit Leuven, 1996

Interaction between Water Supply and Demand in Two Collective Irrigation Schemes in North-East Brazil

Deze verhandeling bevat een originele analyse van de werking van twee collectieve irrigatiegebieden in de vallei van de rivier São Francisco (staat Bahia-Brazilië).
Dankzij een consequente (1998-2002) begeleidingsarbeid ter plekke kon Erwin De Nys twee complementaire doelstellingen nastreven:

- analyse van de werking van deze geïrrigeerde gebieden en meer in het bijzonder een beoordeling van de interacties tussen de beheerders en de landbouwproducenten;

- uitwerking, op basis van deze analyse, van een simulatiemodel waarmee verschillende ontwikkelingsscenario’s in deze geïrrigeerde gebieden kunnen worden ingeschat en dat de discussies tussen de verschillende betrokken partijen moet voeden.

Deze studie besteedt vooral aandacht aan drie vragen: de organisatie van de interacties tussen de vraag- en aanbodzijde van water, het effect van de verschillende beheersvormen op de verzilting van de bodem, de keuze van een watertariferingssysteem.
De originaliteit van het werk ligt vooral in de ontwikkeling en het gebruik van een eenvoudig en transparant simulatie-instrument, dat in de bestudeerde projecten een participatieve benadering van de verschillende partners heeft mogelijk gemaakt.
Gegeven het voldoende universele karakter van de ontwikkelde modellen, zou het verstrekte advies toepasbaar moeten zijn op andere geïrrigeerde gebieden in Brazilië en in andere landen.
Dit werk is een goed voorbeeld van hoe men in de praktijk een geïntegreerde benadering van het waterbeheer kan bewerkstelligen. Het houdt rekening met de verschillende technische, financiële, sociaal-economische en milieuaspecten die onontbeerlijk zijn bij de uitwerking van duurzame ontwikkelingsprojecten.
 

verslag door Prof. Dr. Paul Vander Borght, Departement milieuwetenschappen en - beheer, Water en Milieu, Université de Liège, Aarlen