Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Inventarisatie van bodemkarakteristieken voor de bepaling van het landbouwkundig productiepotentieel in Guquka, Oostkaap, Zuid-Afrika

Ann VERDOODT student laureaat
ann.verdoodt@rug.ac.be

°1976 België
Bio-ingenieur in land- en bosbeheer, Universiteit Gent, 1999

Inventarisatie van bodemkarakteristieken voor de bepaling van het landbouwkundig productiepotentieel in Guquka, Oostkaap, Zuid-Afrika

Ann Verdoodt behaalde in 1999 het diploma van bio-ingenieur in land- en bosbeheer aan de universiteit van Gent. Voor de Prijs Ontwikkelingssamenwerking diende ze haar thesis in: "Inventarisatie van bodemkarakteristieken voor de bepaling van het landbouwkundig productiepotentieel in Guquka, Oostkaap, Zuid-Afrika"
Dit werk is gebaseerd op twee maanden veldwerk ter plaatse, in samenwerking met de universiteit van Fort Hare. Het beschrijft een studie om na te gaan wat kan gedaan worden om de productie van maïs en zonnebloem te verbeteren in deze regio, die deel uitmaakt van het vroegere thuisland Ciskei, het armste en droogste deel van de Oostkaap-provincie. Het grootste deel van de bevolking van Guquka leeft van uitkeringen zodat een verbeterde planning in het gebruik van de bodem een ommekeer kan betekenen in de leefbaarheid in deze regio. Uit een studie van gegevens over klimaat, landschap en bodem worden aanbevelingen afgeleid voor teelten en zaaidata en voor betere bodembeheerspraktijken ter verbetering van de productie van deze gewassen.