Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Invloed van bosexploitatie op de vegetatie en de flora van het geklasseerde bos van Haut-Sassandra

François N'guessan KOUAME researcher laureaat
francois.kouame@csrs.ci

°1968 Ivoorkust
Maîtrise in plantenecologie, Université de Cocody, Ivoorkust, 1992

Influence de l'exploitation forestière sur la végétation et la flore de la forêt classée du Haut-Sassandra

Zoals in vele tropische landen is de economie van Ivoorkust sterk afhankelijk van de bosexploitatie. Bosexploitatie onder de vorm van roofbouw op het regenwoud heeft echter geleid tot een sterke vermindering van de beboste oppervlakte. Dit staat gelijk met het verdwijnen van planten die onmisbaar zijn als leverancier van voedsel, constructiemateriaal en plaatselijke medicijnen.
Er is echter een heel duidelijk tendens om het regenwoud op een oordeelkundige manier te beheren en dus in te schakelen in een duurzame productie van allerhande goederen. In Ivoorkust krijgt dit o.m. gestalte in SODEFOR (Société de développement des forêts), een maatschappij die instaat voor het beheer van alle geklasseerde bossen.
Een bosbouwkundig beheer dient gebaseerd te worden op wetenschappelijke kennis over het ecosysteem. Het werk van Kouamé levert een belangrijke bijdrage terzake. Bij wijze van pilootstudies worden twee bossen aan een analyse onderworpen: het bos van Haut-Sassandra in het mid-westen van Ivoorkust en het bos van Bossématié in het oosten. De effecten van exploitatie en andere vormen van beheer op flora en vegetatiestructuur worden onderzocht. Een merkwaardige vaststelling is dat de flora, de lijst van het aantal soorten, vijf jaar na een commerciële houtkap niet verschilt van de situatie van voor de exploitatie. Anderzijds wordt in de proefpercelen geen verjonging vastgesteld van de geëxploiteerde soorten. Dit doet toch vragen rijzen over de toekomst van het bos.
In de dissertatie wordt aangetoond welke soorten een speciale bescherming moeten genieten bij het opstellen van het beheersplan.
Het werk van Kouamé toont een derde weg tussen enerzijds roofbouw en anderzijds totale bescherming: nl. de weg van een duurzaam intelligent beheer van waardevolle natuurlijke hulpbronnen. Dit is tegelijk de meest nuttige als de moeilijkste weg omdat hij gebaseerd dient te worden op moeizaam te verwerven gegevens.