Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Invloed van het beheer en de bodemkarakteristieken op de opbrengst van 24 maïs-velden in het zuiden van Benin

Caroline JACQUET de HAVESKERCKE student laureaat
carolinejacquet@yahoo.com

°1976 België
Bio-ingenieur in het land- en bosbeheer, Katholieke Universiteit Leuven, 1999

Influence de la gestion et des caractéristiques du sol sur le rendement de 24 champs de maïs dans le sud du Bénin

Het traditionele Afrikaanse landbouwsysteem waarbij braakligging en bewerking elkaar afwisselen, maakt het herstel van de bodemvruchtbaarheid mogelijk. De socio-economische veranderingen en de demografische druk hebben echter geleid tot een afbouw van de duur van de braakligging met een verbreken van het milieu-evenwicht tot gevolg : het herstel van de vruchtbaarheid van de bodem wordt bedreigd en de gronden raken gedegradeerd, wat leidt tot daling van de opbrengsten. Bij intensieve grondbewerking in de betrokken regio van Sub-Sahara Afrika kan het behoud van de bodemvruchtbaarheid bewerkstelligd worden door hergebruik van organische resten en door het gebruik van stikstof fixerende plantensoorten in rotatie schema's, gekoppeld aan een verminderde toevoeging van anorganische meststoffen in functie van de financiële mogelijkheden van de locale boeren.
In 24 maïsvelden in 2 dorpen van Zuid-Bénin waar 6 verschillende aanpakken werden uitgetest, bestudeerde de auteur de opbrengsten. Hierbij werd de invloed van de meststoffen, van de landbouwpraktijk - met name de koppeling van maïs en oliepalm - en van de bodemkarakteristieken op de maïsopbrengst onderzocht.
Deze studie past binnen het kader van de sectoriële prioriteiten van de ontwikkelingssamenwerking : duurzame ontwikkeling en voedselveiligheid.