Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Invloed van kraalmest op de chemische bodemvruchtbaarheid in de Noordelijke Provincie van Zuid-Afrika

Veronique DELANOTE student laureaat
veronique.delanote@hotmail.com

°1979 België
Bio-ingenieur land- en bosbeheer, Universiteit Gent, 2002

Invloed van kraalmest op de chemische bodemvruchtbaarheid in de Noordelijke Provincie van Zuid-Afrika

Het kraalmestonderzoek richtte zich naar de noden van de kleinschalige landbouwers in de armste streken van Zuid-Afrika. Kraalmest (*) is voor deze boeren de enige optie bij gebrek aan toegang tot commerciële minerale meststoffen. Aan de hand van participatieve interviews met de kleinschalige landbouwers uit drie testdorpen van het studiegebied werd een algemeen beeld verkregen van de lokale landbouwpraktijken en meer specifiek van het gebruik van kraalmest. Bovendien werd door analyse van bodem- en meststalen de huidige fertiliteitstatus van de gronden en de relatieve waarde van kraalmest als meststof bepaald.
Uit het onderzoek blijkt duidelijk de positieve invloed van kraalmest op de bodemvruchtbaarheid. Kraalmest is bovendien kwalitatief goed, relatief goedkoop en makkelijk verkrijgbaar en is binnen het bereik van de arme boer. Gebruik van enkel kraalmest volstaat echter niet om aan de fosforbehoeften van de meeste gewassen te voldoen. Er wordt dan ook aangeraden om de kraalmest, indien mogelijk, te combineren met andere fosformeststoffen. Het onderzoek leidde bovendien tot concrete aanbevelingen om de kwaliteit van kraalmest aanzienlijk te verhogen.
Belangrijk tot slot is dat de kleine boer vanaf het begin zeer nauw betrokken werd bij dit onderzoek. Het spreekt dus vanzelf dat adoptie van de resultaten geen problemen zal opleveren.

(*) kraal: een traditionele Zuid-Afrikaanse landbouwpraktijk waarbij dieren (vee, geiten, kippen, enz.) worden samengedreven binnen een omsloten ruimte

verslag door Prof. Dr. S. Deckers, Laboratorium voor Bodem en Water, Katholieke Universiteit Leuven