Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Karakterisering, evaluatie en diagnose van kleinschalige koffiebedrijfssystemen onder irrigatie in Dak Lak Provincie, Centraal Vietnam

Dave D'HAEZE student laureaat
dave.dhaeze@agr.kuleuven.ac.be

°1976 België
Bio-ingenieur in de milieutechnologie, Katholieke Universiteit Leuven, 1999

Karakterisering, evaluatie en diagnose van kleinschalige koffiebedrijfssystemen onder irrigatie in Dak Lak Provincie, Centraal Vietnam

De koffieteelt in de Dak Lak Provincie is in volle opmars ten koste van het natuurlijk regenwoud. Over een periode van 10 jaar is het areaal vertienvoudigd. Over de duurzaamheid van deze ongecontroleerde uitbreiding kan men zich terecht vragen stellen. Een eerste beperking is de beschikbaarheid van irrigatiewater dat noodzakelijk is om het droogseizoen te overbruggen. Reeds nu zijn er al heel wat boeren wiens bedrijven droog liggen. Andere boeren geven te veel water waardoor de bodem irreversibel kan degraderen.
Met dit werk werd een belangrijke bijdrage geleverd tot de kennis van de mogelijkheden en beperkingen van geïrrigeerde koffieteelt. Daarbij werd koffie geplaatst in een geheel van mogelijk conflicterende landgebruiktypen zoals het natuurlijk regenwoud, bevloeide rijst, maïs, cassave en braakland. Verder werd de studie uitgevoerd met en door de lokale Kinh bevolking, zodat de resultaten en aanbevelingen van de studie (o.m. hoeveelheid irrigatie en timing) ook meer kans op adoptie hebben.