Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Kritische analyse van methodes om de impact van microfinanciering te evalueren

François CAJOT student laureaat
françois_cajot@yahoo.fr

°1978 België
Licentiaat managementwetenschappen, Université de Liège, 2004

Analyse critique de méthodes d’évaluation de l’impact de la microfinance

Een van de onderwerpen die centraal staan in dit jaar (2005) dat door de Verenigde Naties is uitgeroepen tot ‘jaar van het microkrediet’, is de essentiële vraag naar de impact van programma’s en organisaties die actief zijn in deze sector. Concreet: microfinanciering beweegt zich voortdurend tussen twee beperkingen: financieel evenwicht (nodig voor de ontwikkeling van de instellingen) en de sociale effecten op de betrokken bevolkingen (de oorspronkelijke reden voor de oprichting van deze instellingen).
Het werk van François Cajot brengt, op een wel zeer geschikt tijdstip, een erg interessante synthese van deze problematiek. Na een overzicht van alle beperkingen en problemen die worden opgeroepen bij de evaluatie van de microfinancieringsinstellingen, brengt de studie namelijk een zeer heldere samenvatting van de beschikbare instrumenten en methodes. Vanuit de vaststelling dat deze methodes meestal slechts gedeeltelijk voldoen, stelt Cajot vervolgens een lopend Europees onderzoek voor: het op punt stellen van de sociale performantie-indicatoren van de instellingen (Social Performance Index). De idee is eenvoudig: vanuit de vaststelling dat het vaak niet eenvoudig is om de reële impact vast te stellen van de door de microfinancieringsinstellingen verstrekte financiële diensten op de cliënten/begunstigden, wil deze methode criteria vastleggen die op de organisaties zelf moeten worden toegepast, zodanig dat het mogelijk wordt om vast te stellen of ze al dan niet beantwoorden aan een profiel dat een positieve impact kan hebben op hun cliënten/begunstigden. François Cajot onderstreept de sterke en zwakke punten van de verschillende benaderingen, en neemt hierbij enige afstand om alle methodes met behulp van operationele criteria te vergelijken. Uit zijn analyse leidt hij vervolgens voorstellen af voor toekomstige acties, en hij besluit: ‘Microfinanciering kan niet correct worden geëvalueerd vanuit één geïsoleerde benadering. Zij moet, integendeel, haar voordeel trekken uit de gekruiste analyse van de verschillende methodes voor effectonderzoek die in deze studie worden uiteengezet’.
 

verslag door Prof. Dr. Marc Labie, Warocqué Faculteit van Economische Wetenschappen, Université de Mons-Hainaut