Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Langzame filtratie met kunststofvezels als substituut voor zandfilters

William Antonio LOZANO RIVAS student laureaat
williamlozano@terra.com.co

°1979 Colombia
Ingenieur milieutechnologie, Universidad de la Salle, Bogotá, Colombia, 2003

Filtración lenta en medios fibrosos como sustituto de los lechos granulares

Water is de oorsprong van alle leven op aarde. De beschikbaarheid van zuiver water in voldoende mate is levensnoodzakelijk om tot een duurzame en gezonde omgeving te komen. Als ingenieur in de milieutechnologie tracht William Lozano met zijn onderzoek naar een eenvoudige en goedkope technologie voor behandeling van ruw water een antwoord te bieden op de stijgende vraag naar water van goede kwaliteit in ontwikkelingslanden.
In zijn afstudeerwerk richt William Lozano zich op een bijzondere techniek voor de productie van drinkwater die het voordeel heeft slechts uit één stap te bestaan, nl. de langzame filtratie. Trage zandfiltratie of biologische filtratie is een veel toegepaste en robuuste manier om zwevende delen uit water te verwijderen. Het filtratiemedium bestaat in de meeste gevallen uit diverse lagen zand met verschillende deeltjesgrootten en soortelijke massa. Micro-organismen die zich aan de zandkorrels vasthechten, staan in voor de biologische zuivering van het water. Met de studie naar het gebruik van alternatieve vulmaterialen voor de klassieke trage zandfilter, waagt William Lozano zich hier op een nieuw en origineel terrein. De kandidaat onderzoekt het gebruik van kunststofvezels als substituut voor zandkorrels.
Het gebruik van polypropyleenvezels blijkt inderdaad een veelbelovend alternatief voor trage zandfilters in de productie van drinkwater met een hoge kwaliteit. De langdurige proeven op experimentele schaal toonden zowel een verbetering op het vlak van fysische, chemische als bacteriologische kwaliteit. Bovendien bereikte William Lozano met deze polypropyleenvezels een verhoogde filtratiesnelheid, wat een reductie van het benodigde oppervlak voor een installatie met zich meebrengt. Toepassingen in dichtbevolkte steden komen bijgevolg binnen handbereik. Bij de resultaten springt ook de 100% verwijdering van pathogene bacteriën in het oog.
William Lozano profileert zich in dit studiewerk als een beloftevol onderzoeker. De experimenten op schaal zijn correct geconcipieerd. De gebruikte methodes worden duidelijk beschreven. Er wordt vertrokken van hypothesen waarop op het einde een helder antwoord wordt geformuleerd. De kandidaat analyseert de gegevens op een correcte statistische manier.
Met dit werk van hoge wetenschappelijke kwaliteit opent William Lozano interessante perspectieven voor een gewaarborgde drinkwatervoorziening van arme gemeenschappen in ontwikkelingslanden.
 

verslag door Prof. Dr. N. De Pauw, Vakgroep Toegepaste Ecologie en Milieubiologie, Universiteit Gent