Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Mechanismen voor overleving en differentiatie van B lymfocyten en hun betekenis tijdens de progressie van een Trypanosoma cruzi infectie

Eva Virginia ACOSTA RODRÍGUEZ researcher laureaat
eacosta@mail.fcq.unc.edu.ar

°1977 Argentinië
Biochemicus, Universidad Nacional de Córdoba, Argentinië, 2000

Mecanismos de regulación de la sobrevida y la diferenciación de los linfocitos B. Importancia en la progresión de la infección con Trypanosoma cruzi

Dit onderzoekswerk, uitgevoerd door Eva Acosta-Rodriguez draagt in belangrijke mate bij tot het begrijpen van Chagas’ ziekte, veroorzaakt door de pathogen Trypanosoma cruzi. Deze gevreesde tropische ziekte manifesteert zich chronisch onder de vorm van hartproblemen en schade aan specifieke spierweefsels. Tot op heden is tegen deze parasiet geen afdoend vaccin beschikbaar. De kennis opgedaan tijdens dit onderzoekswerk levert een cruciale bijdrage voor het succesvol ontwerpen van vaccins tegen deze parasiet. Er werd bestudeerd hoe het immuunsysteem reageert op een infectie met Trypanosoma en meer specifiek werd moleculair biologisch onderzoek verricht om onder andere uit te maken welke cytokinen en transcriptiefactoren een cruciale rol spelen bij verdedigings-mechanismen. Het onderzoek leverde tevens inzicht in mogelijke mechanismen bij de opbouw van een immunologisch geheugen van verdediging tegen de parasiet. Er werd bijvoorbeeld aangetoond dat het cytokine interleukine-4 in staat is de overleving van B-lymfocyten te verhogen en de differentiatie van deze cellen tot plasmacellen te verhinderen terwijl differentiatie tot geheugencellen bevorderd wordt. Dit immunologisch geheugen vormt een belangrijke basis voor vaccinontwikkeling, aangezien een ‘geheugen’ toelaat om een herhaling van een infectie beter en sneller te bestrijden. Tijdens dit onderzoekswerk werden bijkomende belangrijke moleculen (Blimp-1 en galectin-3) gevonden die sleutelmoleculen blijken bij de differentiatie van B-lymfocyten. Manipulatie van deze sleutelmoleculen (zoals bijvoorbeeld interleukin-4, galectin-3…) is een mogelijke strategie om de immunologische verdediging tegen Trypanosoma cruzi te verbeteren. Ongetwijfeld zal dit werk door Eva Acosta-Rodriguez, dat tot het top-wetenschappelijk onderzoek in het domein van immunologie mag gerekend worden, een goede basis vormen voor toekomstige vaccinontwikkeling tegen tropische parasieten.
 

Verslag door Prof. Dr. M. Maras, Departement Biologie, Universiteit Antwerpen