Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Methodologie voor de automatische interpretatie van elektrocardiogrammen, gebaseerd op de trigonometrische discriminatie van maximale modulus van de golftransformatie, gebruik makend van neurale netwerken

Jorge Alejandro CASTILLO MORALES student laureaat
jcastillo@upb.edu

°1976 Bolivië
Systeemingenieur, Universidad Privada Boliviana, Cochabamba, Bolivië, 2001

Metodología para la interpretación automática de electrocardiogramas basada en la discriminación trigonométrica de módulos máximos de la transformada wavelet usando redes neuronales

Ontwikkeling van nieuwe technologie mag geen alleenrecht zijn voor de Westerse landen. De thesis van Castillo Morales toont aan dat zeer degelijk en geavanceerd onderzoek naar nieuwe technologie mogelijk is in ontwikkelingslanden. Het is een zeer helder geschreven en zeer goed ontworpen werk dat gebruik maakt van moderne technologie. Deze studie gebruikt complexe computertechnologie (neurale netwerken) voor de automatische interpretatie van elektrocardiogrammen. Het elektrocardiogram (ECG) is een belangrijk technisch onderzoek dat gebruikt wordt voor de evaluatie van patiënten met hartziekten. De interpretatie van dit onderzoek vereist echter heel wat expertise. Het dient te gebeuren door artsen met de nodige ervaring en training. Indien deze artsen niet voorhanden zijn, bieden automatische analysesystemen een goed alternatief. De auteur onderzocht de betrouwbaarheid van patroonherkenning in het ECG door neurale netwerken. Dit lukt met de door hem uitgewerkte systemen zeer aardig. Op basis van deze gegevens werd reeds een prototypetoestel gebouwd dat getest kan worden voor klinische toepassingen. Het voordeel van het door de auteurs uitgewerkte systeem is dat het goedkoper blijkt te zijn in vergelijking met bestaande automatische analysesystemen. Dit zou de toepassing van deze technologie in ontwikkelingslanden kunnen vergemakkelijken en beter toegankelijk maken in meer afgelegen gebieden. Op deze manier zouden dergelijke systemen kunnen bijdragen tot een betere gezondheidszorg in ontwikkelingslanden.

verslag door Prof. Dr. L. Mertens, Congenitale cardiologie, Universitair Ziekenhuis Leuven