Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Microbiologisch, biochemisch en genetisch potentieel van gelyofiliseerde starterculturen van azijnzuurbacteriën geïsoleerd uit tropische producten uit Subsaharisch Afrika, bedoeld voor de azijnproductie

Bassirou NDOYE researcher laureaat
basndoye@yahoo.fr

°1970 Senegal
Master in de Natuurwetenschappen, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Senegal, 1998

Potentialités microbiologiques, biochimiques et génétiques de starters lyophilisés de bactéries acétiques isolées à partir de produits tropicaux d'Afrique Sub-saharienne et destinées à la vinaigrerie

In dit doctoraatswerk beschrijft Bassirou Ndoye de isolatie en karakterisering van bacteriestammen die geschikt zijn voor de productie van azijn met lokale grondstoffen onder tropische condities in landen van Subsaharisch Afrika zoals Burkina Faso en Senegal. Doordat de geselecteerde stammen bij hogere temperatuur kunnen groeien en azijn produceren in vergelijking met de traditionele bacteriestammen, vermindert de noodzaak aan koeling en wordt het fermentatieproces energetisch efficiënter en duurzamer. De selectie van geschikte stammen is verdienstelijk op zich maar vormt in het werk slechts een tussenstap tot de realisatie van de eigenlijke doelstelling. Die bestaat erin, aan de hand van fermentaties, op pilootschaal aan te tonen dat het voorgestelde concept ook echt werkt en haalbaar is voor de lokale productie van azijn. Ook aan een ander mogelijk probleem, dat van de bewaring en houdbaarheid van de bacteriële starterculturen, werd aandacht besteed.
De ontwikkelingsrelevantie is duidelijk en staat steeds voorop in het werk: azijn is een belangrijk en veelgebruikt voedselingrediënt in de landen van deze regio, maar wordt vandaag merendeels geïmporteerd. De nieuwe bacteriën en het nieuw ontwikkelde proces kunnen dus de afhankelijkheid van ingevoerd azijnzuur verminderen. Gezien de relatief lage drempel voor implementatie, kan het nieuwe proces een betekenisvolle bijdrage leveren tot armoedebestrijding. Het werk heeft intussen trouwens al geleid tot de realisatie van een productie-eenheid voor mangoazijn in Senegal.
Ook vanuit een meer fundamenteel wetenschappelijk oogpunt is het werk hoogstaand en vernieuwend. De nauwgezette studie van de talrijke geïsoleerde bacteriestammen levert heel wat nieuwe inzichten op in de eigenschappen en het gedrag van deze merkwaardige groep van bacteriën. Binnen het opzet van een doctoraat met toegepaste finaliteit, is het geleverde onderzoekswerk over de ganse lijn van heel goede kwaliteit, en de kroon op het werk is dan ook de publicatie van de onderzoeksresultaten in vier artikels in hoogstaande internationale tijdschriften in het domein.
 

verslag: Prof. C. Michiels, Laboratorium voor Levensmiddelenmicrobiologie, Katholieke Universiteit Leuven