Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Moleculair bewijsmateriaal voor de afkomst (Andes) en voor een secundaire genenpool van de Limaboon (Phaseolus lunatus L.), gebruik makend van chloroplast DNA

Bourlaye FOFANA unknown (1998 only) laureaat


°1967 Ivoorkust
Licentie in genetica, Université d'Abidjan, Ivoorkust, 1992

Molecular Evidence for an Andean Origin and a Secondary Gene Pool for the Lima Bean (Phaseolus lunatus L.) using chloroplast DNA

De publicatie behandelt de moleculaire fylogenese van de Limabonen (Phaseolus) met het oog op kweekprogramma's van de veldboon, een wereldwijd belangrijk leguminose gewas. Voor de fylogenetische studies van de veldboon werd Chloroplast DNA gebruikt. 22 soorten, waaronder 4 van de 5 reeds gecultiveerde species, en afkomstig van 86 verschillende locaties, werden opgenomen in de studie.
Wellicht is de Limaboon afkomstig van de Andes.
Op basis van de data wordt een overzicht van de evolutie van het genus Phaseolus (veldboon) ter discussie gebracht.
Genetische verbetering van plantensoorten om weerstand te bieden aan vijandige milieucondities, zal altijd een uitdaging voor de gewasspecialist blijven. Om aan efficiënte plantenkweek te doen, zij het door traditionele bevruchtingstechnieken of door genetische manipulatie, zijn een grondige kennis en begrip van de fylogenese van de soorten een conditio sine qua non.
Deze studie is belangrijk omdat veldbonen het 'vlees' zijn waaruit arme boeren hun dagelijks noodzakelijke proteïnen halen.