Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Mon dong gu dugu calo coo - 'Vrouwen zijn geworden als mannen'/IDPs (Internally Displaced Persons (intern ontheemden)) in de Gulu gemeente: gender en bestaansmiddelen

Ursula WOODBURN student laureaat
ursulawoodburn@hotmail.com

°1979 Groot-Brittannië
Bachelor in Archeologie en Antropologie, Cambridge University, Groot-Brittannië, 2005

Mon dong gu dugu calo coo - "Women have become like men"/IDPs (Internally Displaced Persons) in Gulu municipality: gender and livelihoods

Het werk van Ursula Woodburn is gebaseerd op verschillende weken van terreinonderzoek en talrijke gesprekken in Gulu, in het noorden van Oeganda in juli en augustus 2007. Het geeft een relevante analyse van de situatie van de 'intern ontheemden (IDPs)' in deze Oegandese gemeente.
In de moeilijke omstandigheden waarin deze bevolking leeft zijn genderrelaties erg gespannen geworden: mannen kunnen of willen niet langer instaan voor voldoende inkomsten voor hun gezin en de nieuwe economische verantwoordelijkheden van de vrouwen leiden ertoe dat zij zich onafhankelijk gaan opstellen, waardoor familiale spanningen en frustraties bij de man nog verhogen. De conflicten die met deze processen gepaard gaan, die men onder soortgelijke vormen op grotere schaal ook terugvindt op andere plaatsen in Subsaharisch Afrika, worden hier verergerd door de schaarste aan middelen en de povere bestaansomstandigheden. Het is in deze context van herdefiniëring van de mannelijke en vrouwelijke rollen en, via deze dynamiek, in de nieuwe vormgeving van de mannelijke en vrouwelijke aard, dat Ursula Woodburn spreekt over lijdende individuen.
Activiteiten ondernomen door humanitaire organisaties en de Oegandese autoriteiten zouden vandaag noch de vrouw, noch de man mogen verwaarlozen en zouden de spanningen en conflicten moeten verzachten die momenteel de sociale relaties tussen de seksen kenmerken. De lezer begrijpt dat het werk van Ursula Woodburn niet alleen verschillende verdiensten heeft op het wetenschappelijk vlak (zorg voor empirische ondersteuning, nauwkeurigheid bij de analyses), het duidt eveneens een aantal mogelijke pistes aan voor concrete acties. Het kadert expliciet binnen een zorg om bij te dragen tot de ontwikkeling in het Zuiden.
 

verslag: Dr J. Noret, Laboratorium Antropologie van de Hedendaagse Maatschappijen, Université Libre de Bruxelles