Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Morfologische karakterisering en gevoeligheid van vier stammen van Aspergillus niger voor drie Kameroenese essentiële oliën

Thierry Elvis DJONKACK student laureaat
djonkack@yahoo.fr

°1976 Kameroen
Master in de Biochemie, 2003

Caractérisation morphologique et sensibilité de quatre souches d'Aspergillus niger à trois huiles essentielles camerounaises

De Kameroenese bevolkingsgroepen worden geconfronteerd met de problematische aantasting van hun maïs- en aardnootoogsten door pathogene zwammen van het type Aspergillus niger, het zogenaamde 'zwartrot'. Deze aantasting leidt tot zowel oogstverlies als tot de aanmaak van mycotoxines die schadelijk zijn voor de gezondheid.
De toxiciteit van de synthesefungiciden die gebruikt worden om de plaag te bestrijden en hun kost, te hoog voor de kleine producent, hebben tot deze studie geleid. Ze stelt een alternatief voor dat aangepast is aan de lokale omstandigheden, met inbegrip van het vooruitzicht op duurzame ontwikkeling, door een beroep te doen op heel goedkope middelen en door tegelijkertijd een terugkeer naar de traditionele teelten van planten met essentiële oliën te stimuleren.
Het werk van de heer Thierry Elvis Djonkack is in de eerste plaats gewijd aan een diepgaande kennis van het pathogene agens door de karakterisering van de morfologische variabiliteit van de verschillende Aspergillus nigerstammen, in functie van het substraat (maïs, aardnoten, ...) en de agro-ecologische regio. In een tweede fase zijn de essentiële oliën van Ocimum gratissimum, Thymus vulgaris en Cymbopogon citratus geïsoleerd en hun effecten gemeten via de gevoeligheid van de Aspergillus nigerstammen, gebaseerd op hun groeiremming.
De resultaten leiden vooreerst tot twee conclusies: de karakterisering van het pathogene agens is van fundamenteel belang en het gebruik van essentiële oliën is een veelbelovende piste voor onderzoek naar een alternatief voor de synthesefungiciden.
Deze DEA-thesis is een heel goed voorbeeld van een transdisciplinaire studie die zowel rekening houdt met de voorschriften van chemisch onderzoek naar essentiële oliën als van microbiologisch onderzoek naar identificatie van pathogene agentia voor een valorisatie van de natuurlijke plantrijkdommen in het kader van duurzame ontwikkeling.
 

verslag: Prof. emeritus P. Van Brandt, School voor Farmacie, Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve