Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Multidisciplinaire studie van de valorisatie van de açaïvrucht (Euterpe oloracea) in het varzea systeem (Pará, Bazilië)

Hervé ROGEZ researcher laureaat


°1968 België
Ingenieur chemie en landbouwindustrie, 1992

Etude pluridisciplinaire de la valorisation des fruits de l'açayer (Euterpe oleracea) en système varzea (Pará, Brésil)

Hervé Rogez heeft deze studie uitgevoerd in een context die grotendeels beïnvloed wordt door het feit dat een zeer populaire drank geperst uit de açaïvrucht (Euterpe oleracea) traditioneel bereid werd in sanitaire omstandigheden die ernstige problemen met zich meebrachten wat betreft de bewaring. De açaïvruchten staan inderdaad bekend als sterk bezoedeld door een grote variëteit van schimmels en bacteriën, die de bewaring van het verse sap limiteren tot enkele uren na zijn bereiding. Bovendien, waren de socio-economische studies en de kwaliteitsnormen voor de drank bijna onbestaande, hetgeen een ernstige bottleneck inhield voor een grootschalige verspreiding van het sap op de markt. De voedingswaarde van het sap was ook niet bekend, alhoewel het sap op grote schaal verbruikt werd door een bevolking die leed aan voedingstekorten. De açaïvrucht staat bekend als de meest productieve plamsoort in het Amazone-ecosysteem van Brazilië.
De studie heeft de kritieke punten van de vervuiling van het fruitextract geïdentificeerd. Dit heeft geleid tot een optimalisering van de aanmaakprocedure van het sap (koolzuurhoudende zwaveling, bleken, bevriezing en pasteurisatie). Het eindproduct kon op die manier beantwoorden aan de internationale kwaliteitsnormen, wat het mogelijk maakte een hogere prijs te bekomen voor de açaïvrucht.
Ten slotte heeft de studie van Hervé Rogez in het bijzonder belangrijke uitdagingen aangenomen van het landbouwkundig onderzoek en van de biologie toegepast op de ontwikkeling. Dit wil zeggen dat hij zich bekommert om de pertinente integratie van de wetenschappelijke kennis en van de socio-economische kwesties om de transformatietechnologie van landbouwproducten te verbeteren en om een kwaliteitsbevoorrading te garanderen, die op haar beurt een duurzaam en aantrekkelijk inkomen biedt voor de landbouwer.
Het behandelen van een gelijkaardige problematiek vergt multidisciplinaire en interdisciplinaire onderzoeksinspanningen, bij voorkeur op participatieve schaal. In feite hebben wij enerzijds nood aan gedetailleerde wetenschappelijke kennis van de factoren die de kwaliteit van het behandelde landbouwproduct beïnvloeden maar anderzijds moet deze wetenschappelijke kennis vertaald worden naar de dagelijkse landbouwpraktijk en naar de transformatiepraktijk van de landbouwproducten met de bijhorende integratie van de sociale, culturele en economische problemen. Bijgevolg zijn de onderzoeksresultaten ter beschikking gesteld van de producentenorganisatie via de publicatie van aangepaste vulgariserende documenten in het Portugees.

verslag door Dr.Ir.Moussa Badji, coördinator METAFRO INFOSYS, Africa Museum, Tervuren