Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Neokoloniale wetenschappen vanwege de meest geïndustrialiseerde landen op de minst ontwikkelde landen in publicaties met leescomité

Farid DAHDOUH-GUEBAS researcher laureaat
fdahdouh@vub.ac.be

°1972 België
Licentie biologie, Vrije Universiteit Brussel, 1994

Neo-colonial Science by the Most Industrialised upon the Least Developed Countries in Peer-Reviewed Publishing

Het artikel heeft een zeer hoge waarde vanuit het standpunt relevantie voor ontwikkelingssamenwerking, daar het het verschil aantoont in collaboratie (co-auteurschappen) tussen onderzoekers van ontwikkelingslanden en deze uit de geïndustrialiseerde landen. Dit aspect kwam tot nu toe zelden aan bod in scientometrische studies en de resultaten, beschreven in dit artikel, zijn (alhoewel tot op zekere hoogte te vermoeden) ronduit onthutsend. De resultaten tonen aan dat in 70% van de gevallen publicaties van onderzoek uitgevoerd in de minst ontwikkelde landen geen co-auteurschap dragen van lokale onderzoeksinstellingen. Daarbij komt nog dat een meerderheid van de publicaties worden geschreven in de meest geïndustrialiseerde landen ter wereld. Verdere studies zijn uiteraard nog nodig maar men moet zeker het belang van deze conclusies onderlijnen voor het herschrijven van richtlijnen om fondsen voor research te verwerven in het kader van ontwikkelingssamenwerking (en daarbuiten). Het is namelijk zo dat in dergelijke research er geen discriminatie mag zijn zoals beschreven in het artikel, wat trouwens ook de carrièremogelijkheden van onderzoekers in ontwikkelingslanden verder hypothekeert: alle research, opgezet in een ontwikkelingsland en in samenwerking met researchers uit deze landen, moet uitmonden in publicaties met co-auteurs uit de verschillende betrokken landen.
De wetenschappelijke analyse in het artikel maakt efficiënt gebruik van de Current Contents, een universele databank van artikels over een brede waaier van researchonderwerpen. Deze databank is inderdaad aangewezen en de dataset is uitgebreid.
Als algemene conclusie kan men stellen dat het hier gaat om een zeer belangrijke bijdrage in de studie van een uiterst belangrijk en relevant probleem in ontwikkelingssamenwerking en dit op een mondiaal niveau. Vooral door dit laatste kenmerk zou een sensibilisering bij internationale (en nationale) organisaties die zich bezig houden met ontwikkelingssamenwerking, nuttig kunnen zijn.
 

verslag door Prof. Dr. L. Egghe, Hoofdbibliothecaris Universiteitsbibliotheek Limburgs Universitair Centrum, Gasthoogleraar Universiteit Antwerpen