Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Neutralisatie van zuren en zwavelretentie in de Andosols blootgesteld aan S

Thomas DELFOSSE researcher laureaat
delfosse@sols.ucl.ac.be

°1978 België
Ingenieur landbouwwetenschappen, 2001

Acid Neutralisation and Sulphur Retention in S-Impacted Andosols

Vulkanische activiteit is vaak een bron van markante natuurlijke pollutie. Dit is zeker het geval bij vulkanen die aanzienlijke hoeveelheden zwavelgas uitstoten (voornamelijk onder de vorm van zwaveldioxide of SO2). Nadat ze in de atmosfeer zijn terechtgekomen, leiden deze zwavelgassen immers tot zuurafzettingen in de onmiddellijke nabijheid van de vulkaan.
Het onderzoek uitgevoerd door Thomas Delfosse is gewijd aan de evaluatie van de impact van deze zure emissies op de agronomische eigenschappen van de bodems. Het studieterrein is de Masaya, een actieve vulkaan in Nicaragua, die een uitzonderlijk natuurlijk laboratorium vormt. De Masaya is op wereldvlak een van de belangrijkste vulkanen wat betreft de emissie van zwavelgassen (met tonnages die geschat worden op verschillende duizenden ton SO2 per dag). Aan de andere kant is deze vulkaan bijzonder doordat hij zich situeert in een verzonken caldera. De vulkanische bron ligt in een topografische diepte ten opzichte van de omliggende landbouwgronden, die direct onder de vulkanische rookpluimen liggen. De gevolgen van de vulkanische zuuremissies voor de lokale teelten (voornamelijk koffie) zijn er heel spectaculair. Zo heeft het recent opnieuw in werking treden van de Masaya geleid tot de vernietiging van het primaire woud en van de landbouwaanplantingen in een zone van ongeveer 22km².
De studie van Thomas Delfosse – een van de eerste onderzoeken uitgevoerd over dit onderwerp – evalueert in hoeverre de tropische bodems in staat zijn deze belangrijke bron van zuurte te neutraliseren. Ze detailleert eveneens de verschillende fysisch-chemische mechanismen in verband met het ontstaan van gezwavelde organismen en hun opname in de bodems.
Dit werk geeft ons fundamentele gegevens die heel nuttig zijn voor de duurzame ontwikkeling van landbouwgronden in ontwikkelingslanden. Het biedt ook praktische en goedkope oplossingen om de impact van de zuuremissies te verminderen. Deze oplossingen zullen ook kunnen worden aangewend in andere vulkanische streken waar gelijkaardige verzuringverschijnselen zich voordoen (de vulkaan Rincón de la Vieja in Costa Rica of de Ambrymvulkaan in Vanuatu).
 

verslag : Prof. A. Bernard, Laboratorium voor geochemie en toegepaste mineralogie, Université Libre de Bruxelles