Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Nieuwe geologische kenmerken van de Mayarí-Sagua-Moa regio, gebaseerd op de interpretatie van het aerogeofysisisch model op schaal 1:50 000

José BATISTA RODRÍGUEZ researcher laureaat
jabatistar@yahoo.com

°1968 Cuba
Ingenieur geologie, Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa, Cuba, 1992

Nuevas regularidades geológicas de la región Mayarí-Sagua-Moa a partir de la interpretación del levantamiento aerogeofísico 1:50 000

De thesis van Dr. Batista stelt de resultaten voor van een complex onderzoek verricht in een gebied met mineralenpotentieel (laterieten) in een regio in Cuba. Deze studie heeft geleid tot de ontdekking van nieuwe, interessante geologische aspecten die tot dan toe nog niet bekend waren in de regio. De gecombineerde interpretatie van de beschikbare geofysische data (landelijk onderzoek) met de geochemische en geologische informatie, die helpt bij de interpretatie van anomalieën, heeft geleid tot een compleet en nauwkeurig model van de bestudeerde regio.
De thesis maakt duidelijk dat de toegepaste geofysische technieken die in de lucht worden uitgevoerd (gammastraling, magnetisme, enz), in combinatie met geochemie, efficiënte instrumenten zijn voor de prospectie van lokale Fe+Ni+Co-laterieten. Voor het eerst zijn moderne prospectietechnieken met succes toegepast op deze grote landoppervlakte. Dit, samen met de gecombineerde interpretatie van alle bestaande data uit verschillende bronnen om een nieuw en verfijnd geologisch en metallogeen model van de regio op te stellen, wordt beschouwd als een enorme stap vooruit naar de adequate en kostefficiënte exploitatie van minerale hulpbronnen.
Dit model is van essentieel belang voor een land om de minerale hulpbronnen in een streek op een adequate manier te evalueren en te ontginnen. Bijgevolg kan de toepasssing van de methodologie ontwikkeld door de auteur op ander regio’s in het land, of zelfs op andere tropische regio’s met een analoge geologische achtergrond even succesvol zijn. Het is immers evident dat de adequate exploitatie en het efficiënt beheer van de natuurlijke hulpbronnen in een land rechtstreeks verband houden met de ontwikkelingsgraad van dat land.
 

verslag door Prof. Dr. A. Ordoñez, Technische Mijnwetenschappen, Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Minera y Topográfica de Mieres, Spanje