Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Ontsmetting van viseieren en het gebruik van probiotische mengsels tijdens de periode van uitkomen en niet voeding van de vislarven

Raphael MBALUKA student laureaat
mbaluka@yahoo.com

°1966 Kenia
Bachelor's in botanie en zoölogie, Egerton University, Kenia, 1992

Disinfection of fish eggs and the use of mixtures of probiotics during the hatching and non-feeding period of fish larvae

Met een toename van 11.6 % per jaar heeft de aquacultuur de laatste 20 jaar de meeste vooruitgang geboekt op het vlak van productie van dierlijke proteïnen. Gegeven de stagnatie van de visvangst op zee, speelt ze een belangrijke rol in de strijd tegen ondervoeding in bepaalde landen met een bevolking met een zeer laag inkomen.
De grote diversiteit van soorten die gekweekt wordt in de wereld maakt echter dat de ontwikkeling van de viskweek vaak beperkt wordt door de beheersing van de voortplanting en de opkweek en gezondheidstoestand (ziekten) van de eerste ontwikkelingsstadia (eieren en larven). De buitenkant van de eieren herbergt vaak bacteriekolonies die het buitenste vruchtvlies kunnen beschadigen en zo de ontwikkeling van het embryo in gevaar brengen. De aanvoer van pootvis voor het uitgroeien tot volwassen exemplaren in vijvers, kooien enz. en dus ook de kweek van vis in zijn geheel worden hierdoor beperkt. Een veralgemeend antibioticumgebruik wordt vaak als enige oplossing voorgesteld. Dit leidt echter, naast de gevaren voor het leefmilieu en de gebruikers zelf, tot het snelle optreden van fenomenen van resistentie.
Het werk van Raphael Mbaluka concentreert zich op het effect van de toepassing – via het baden – van een probiotisch mengsel van bacteriële oorsprong (na ontsmetting met glutaraldehyde) op de incubatie van tarboteieren, het percentage van uitkomen en de overlevingsgraad van de larven bij de aanvang van hun exogene voeding met levende prooien (raderdiertjes). Deze studie die goed uitgevoerd is en getuigt van een goede wetenschappelijke basis biedt een interessant alternatief voor het antibioticumgebruik bij het controleren van bacteriële infecties op het zeer gevoelige tijdstip van het de incubatie en het uitkomen van de eieren. Het werk lijkt dus zeer nuttig te zijn voor ontwikkelingsdoeleinden, in het bijzonder in die landen die de kweek van pootvis centraliseren alvorens deze te verdelen onder de lokale viskwekers voor het doorgroeien tot verhandelbare grootte.
Samenvattend biedt het werk interessante perspectieven voor de ontwikkeling van een duurzame aquacultuur van bepaalde vissoorten, ook in tropische omstandigheden.

verslag door Prof. Dr. X. Rollin, Laboratorium voor visteelt Huet, Université Catholique de Louvain-la-Neuve