Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Ontwikkeling van een draagbare veld-immuuntoets voor de bepaling van aflatoxine M1 in melk

Liberty SIBANDA unknown (1998 only) laureaat


°1971 Zimbabwe
Master in de Wetenschappen, University of Zimbabwe (Harare), 1996

Development of a Portable Field Immunoassay for the Determination of Aflatoxin M1 in Milk

Granen en oliehoudende zaden zijn uiterst belangrijk voor de voeding van de mens en het vee. Voor veevoeder gebruikt men in zuidelijk Afrika meestal zaden en granen van mindere kwaliteit, die vaak door schimmels aangetast zijn. Bij bepaalde Aspergillus-infecties worden er dan mycotoxinen geproduceerd, en deze voor de mens schadelijke stoffen komen ten dele in de melk terecht. Vroege ontdekking van schadelijke micotoxineconcentraties is dus belangrijk. Dit is meestal een ingewikkeld, langdurig en zeer duur proces.
Door zijn onderzoek heeft Liberty Sibanda bijgedragen tot de ontwikkeling van een eenvoudige immuuntoets in kitvorm, die goedkoop is en vlug resultaat geeft (binnen de 20 minuten). Hierdoor kunnen melkproducten reeds op de boerderij worden getest en eventueel verwijderd.
Bij een economisch systeem waarbij de lokale kleinschalige landbouw zeer belangrijk is voor de graan-en-melkproductie, is een dergelijke test uiterst nuttig. Onderzoek terzake wordt trouwens reeds sinds enkele jaren door het FAO aanbevolen.