Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Opties for bodem- en boervriendelijke landbouw in de hooglanden van Noord-Thailand

Koen VAN KEER unknown (1998 only) laureaat


°1968 België
Landbouwingenieur, specialisatie fytotechnie - tropische landbouw, Katholieke Universiteit Leuven, 1992

Options for Soil and Farmer-Friendly Agriculture in the Highlands of Northern Thailand

Dit werk is het resultaat van 6 jaar bodemvruchtbaarheidsonderzoek bij de boeren in de heuvels van Noord-Thailand. Het geeft geen pasklare oplossingen voor landbouwontwikkeling in het hoogland, wel een 'mand vol mogelijkheden' die voorhanden zijn. Elke optie heeft zijn specifieke mogelijkheid en beperking.
Onderzoeksresultaten, praktische overwegingen en opvattingen van de boeren werden bij elkaar gebracht. Voor- en nadelen van de verschillende opties worden besproken.
Het boek beantwoordt aan een zeer uitdrukkelijke vraag van verschillende gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties om geïnformeerd te worden over de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek dat in Noord-Thailand werd uitgevoerd.
Miljoenen arme boeren zijn voor hun voedsel afhankelijk van deze kwetsbare gronden.
Ze zullen voordeel halen uit de ecologisch verantwoorde en boervriendelijke productietechnieken die in het boek in een eenvoudige taal worden uitgelegd.