Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Pers en democratie in Franstalig Afrika. Van de traditionele pre-koloniale communicatie tot de opkomst van een privé-pers tijdens de democratische overgang in Bénin en Niger

Marie-Soleil FRERE unknown (1998 only) laureaat


°1969 België
Licentie in journalistiek en communicatie (1992), Licentie in filosofie (1995) & Doctoraat in filosofie en letteren (1997), Université Libre de Bruxelles

Presse et démocratie en Afrique francophone. De la communication traditionnelle précoloniale à l'émergence d'une presse privée dans les transitions démocratiques au Bénin et au Niger

Dit doctoraatsonderzoek analyseert de Afrikaanse pers, die in een al of niet geslaagd democratiseringsproces sterk werd vernieuwd. Het biedt de mogelijkheid het ontstaan van een vrijere en meer gediversifieerde opinie in Afrika ten zuiden van de Sahara, meer bepaald in Benin en Niger, van nabij te volgen. Fundamenteler nog: door middel van de moderne communicatie beschrijft dit onderzoek, vanuit een onvermoed perspectief, de betrekking tussen de productie en de verspreiding van kennis, alsook de machtsuitoefening op een ogenblik dat de Afrikaanse 'gouvernementaliteit' volledig geherstructureerd wordt in naam van economische aanpassing en bestuurbaarheid.