Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Persistentie van Rhizobium-inoculi afkomstig van Leucaena leucocephala, op braakliggende gronden in zuidwestelijk Nigeria

Olusola OJO researcher laureaat
solayom@yahoo.com

°1967 Nigeria
Master’s in microbiologie, University of Ibadan, Nigeria, 2001

Persistence of Rhizobium Inoculants Originating from Leucaena leucocephala fallowed plots in Southwest Nigeria

De idee om een duurzame vorm van landbouw in ontwikkelingslanden te stimuleren door het vervangen van stikstofhoudende kunstmeststoffen door natuurlijk voorkomende biologische meststoffen werd door Ojo en Fagade in de praktijk uitgewerkt.
Chemische kunstmeststoffen zijn immers verantwoordelijk voor de vervuiling van zowel oppervlakte- als ondergrondse zoetwaterbronnen. Bovendien kunnen deze producten zich opstapelen in zoetwatervissen, die bij verbruik de gezondheid van mensen kunnen bedreigen.
Daarom werden door de onderzoekers lokale stammen van Rhizobium bacteriën, afkomstig van de tropische groente Leucaena leucocephala, die overal op braakliggende gronden groeit, gebruikt als natuurlijke bemesting in plaats van kunstmest.
Twee Rhizobium species werden aangewend voor de optimalisatie van de groei van drie houtachtige gewassen. Daarbij kon worden aangetoond dat niet alleen de productie van de biomassa van deze gewassen kon worden verhoogd, maar ook dat de bacteriën zeer weerstandig zijn en gedurende meer dan tien jaar in de grond kunnen overleven. Op die wijze wordt de kostprijs van de productie van de groenteteelt verminderd, zodat meer winst kan worden gemaakt bij de verkoop van de groenten. Dit komt uiteraard ten goede aan de producerende landbouwers, maar brengt ook een vermindering van de vervuiling van het milieu met zich mee, omdat minder kunstmeststoffen in het milieu worden gebracht.
Het is de verdienste van de onderzoekers, wetenschappelijk te hebben aangetoond dat deze biologische vorm van landbouw in ontwikkelingslanden toegepast kan worden, waarbij het rendement van de teelt van groenten wordt verhoogd en het milieu minder wordt belast met kunstmeststoffen.
 

verslag door Prof. A. Vlietinck, Departement Farmaceutische Wetenschappen, Universiteit Antwerpen