Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Phytochemische en farmacologische studie van twee medicinale planten uit Kameroen Securidaca Longepedunculata (Polygalaceae) en Ceiba Pentandra (Bombacaceae) en hemisynthese van enkele xanthonische derivaten

Alain MELI LANNANG researcher laureaat
alainmeli@yahoo.com

°1972 Kameroen
Master in organische chemie, 1998

Etude phytochimique et pharmacologique de deux plantes médicinales du Cameroun: Securidaca Longepedunculata (Polygalacée) et Ceiba Pentandra (Bombacacée) et hemisynthèse de quelques dérivés xanthoniques

Volgens rapporten van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) gebruikt meer dan 80% van de bevolking in de ontwikkelingslanden bijna uitsluitend de traditionele geneeskunde om zich te behandelen in geval van ziekte. Dit wordt niet alleen verklaard door het feit dat zij niet over de financiële middelen beschikken om niet-traditionele geneesmiddelen te kopen, maar ook doordat het in bepaalde gevallen om rurale bevolkingsgroepen gaat die geen dispensaria of apotheken ter beschikking hebben binnen een aanvaardbare afstand. Ook traditie speelt een rol: bepaalde behandelingen zijn gehuld in een waas van “magie”, waarvan het belang niet te verwaarlozen is.
Het belangrijkste probleem van de traditionele behandelingen, in het bijzonder deze op basis van planten, is het gebrek aan kennis over de doeltreffendheid, de werking, de actieve bestanddelen, de te gebruiken doses, de indicaties, de onschadelijkheid en de kwaliteitscontrole. Het is bijgevolg uiterst belangrijk doorgedreven studies uit te voeren op deze planten, met de bedoeling de actieve bestanddelen of de verbindingen die hun kenmerkende eigenschappen uitmaken te identificeren, te evalueren welke echt efficiënt zijn en in welke doses, na te gaan of ze geen aanleiding geven tot chronische toxiciteit, in welke gevallen men ze kan gebruiken en hoe men ze correct kan identificeren. Dit onderzoek moet de bevolking toegang geven tot efficiënte behandelingen, om op die manier bij te dragen tot de verbetering van de volksgezondheid in een ontwikkelingsland.
Het is in dit kader dat we het werk van M. Meli Lannang moeten situeren: hij heeft 2 planten bestudeerd die gebruikt worden in de traditionele geneeskunde in Kameroen: de Securidaca longepedunculata en de Ceiba pentandra. Hij heeft zich voornamelijk gericht op de studie van hun chemische samenstelling en heeft verschillende mogelijke actieve bestanddelen geïdentificeerd. Hij heeft ook enkele voorbereidende farmacologische evaluaties uitgevoerd. Het spreekt vanzelf dat deze nog moeten worden uitgediept. Daarenboven heeft hij ook de structuren van bepaalde actieve verbindingen aangepast om op die manier tot meer actieve verbindingen te komen die zouden kunnen leiden tot nieuwe therapeutische modellen.
 

verslag: Prof. J. Leclercq, Departement chemische en fysisch-chemische analyse van geneesmiddelen en farmacognosie, Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve