Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Phytochemische studie van twee medicinale planten uit Kameroen : Garcinia Smeathmannii en Garcinia Polyantha (Guttiferae). Evaluatie van hun biologische activiteit en enkele chemische transformaties

Justin KOMGUEM researcher laureaat
komguemjus@yahoo.fr

°1972 Kameroen
Master in organische chemie, 2001

Etudes phytochimiques de deux plantes médicinales du Cameroun: Garcinia Smeathmannii et Garcinia Polyantha (Guttiferacees)/Evaluation de leurs activités biologiques et quelques transformations chimiques

Dit werk doorstaat ieder internationaal vergelijk. Het getuigt enerzijds van het betere niveau van de Universiteit van Yaoundé in Kameroen en anderzijds van de sterke kwaliteiten van de Heer Komguem.
Deze doctoraatsthesis beschrijft de phytochemische studie en de evaluatie van de biologische activiteit van de schors van twee plantensoorten van het geslacht Garcinia gebruikt in de traditionele geneeskunde in Kameroen. Het betreffen de planten Garcinia smeathmannii en Garcinia Polyantha.
De bibliografie werd zeer grondig voorbereid. De gebruikte extractieprocedures, de chromatografische opzuivering en isolatie van meer dan twintig natuurproducten met uiteenlopende chemische structuren, wijzen op grondig fysico-chemisch inzicht en ervaring. Via halfsynthese werden derivaten van enkele van deze natuurstoffen bereid. De verschillende spectroscopische technieken gebruikt bij de structuuropheldering van al deze moleculen leidden tot de identificatie van meer dan tien nieuwe producten.
De biologische evaluatie zowel van extracten als van zuivere componenten wezen o.m. op de aanwezigheid van een antibacteriële-, antioxydatieve- of antileismaniaseactiviteit. Verder vertoonden deze planten geen acute noch chronische toxiciteit.
De thesis is het resultaat van veel inspanningen. Ze is duidelijk de vrucht van een permanente samenwerking met buitenlandse instituten waarbij kennis en ervaring werden uitgewisseld. Mogelijk is beroep gedaan op externe technische ondersteuning, wat uiteraard niets afdoet van de verdiensten, integendeel.
De resultaten van dit werk zijn misschien niet direct te vertalen in concrete toepassingen in het belang van de volksgezondheid; relevantie dient veeleer gezocht in de aanwezigheid van een wetenschappelijk potentieel van hoog niveau. Dit is ontegensprekelijk belangrijk voor de toekomst van Kameroen.
 

verslag: Prof. emeritus J. Totté, Departement Farmaceutische Wetenschappen, Universiteit Antwerpen