Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Phytochemische studie van twee medicinale planten uit Kameroen: Harungana Madagascariensis en Bridelia Micrantha; chemische transformaties en biologische activiteit van enkele geïsoleerde bestanddelen

Siméon KOUAM researcher laureaat
fkouam@uycdc.uninet.cm

°1971 Kameroen
Master in organische chemie, 1995

Etude phytochimique de deux plantes médicinales du Cameroun: Harungana Madagascariensis et Bridelia Micrantha; transformations chimiques et activités biologiques de quelques composés isolés

Dit werk van de heer Kouam is een voorbeeld voor de relativiteit van het begrip ontwikkelingsrelevantie. Een onmiddellijke concrete toepassing in de gezondheidszorg en het hoofddoel armoedebestrijding, zijn niet direct zichtbaar. Het levert echter wel een belangrijke bijdrage tot de kennis die kan worden ingezet voor de ontwikkeling in het Zuiden.
De thesis beschrijft de phytochemische studie van de stamschorsen van Harungana Madagascariensis en Bridelia Micrantha, twee planten die respectievelijk behoren tot de families Hypericaceae en Euphorbiaceae. Het gebruik van deze twee planten in de traditionele geneeskunde in Kameroen wordt kritisch benaderd.
Wetenschappelijk haalt het werk ontegensprekelijk een hoog niveau. De lange inhoudstafel alleen al verraadt een multidisciplinaire aanpak.
Volgende disciplines en/of technieken komen aan bod: plantkunde, extractiemethoden, chromatografische scheidingstechnieken, isolatie en structuuropheldering met behulp van spectroscopische technieken, toxicologie en experimentele farmacologie. De moleculaire structuur van meer dan twintig natuurstoffen, behorend tot zeer uiteenlopende chemische klassen, werd bepaald. Zes verbindingen werden hierbij voor de eerste maal beschreven en geïdentificeerd.
Testen op biologische activiteit toonden de antioxidatieve werking van sommige producten aan. Andere componenten inhibeerden het alfa-glucosidase, een enzyme dat een rol speelt in tal van biochemische processen.
Deze naar inhoud lijvige thesis is het resultaat van intense arbeid en getuigt van ruime en tegelijk diepgaande kennis van de materie. Dit postdoctoraal onderzoek kwam tot stand dankzij een vruchtbare samenwerking met buitenlandse wetenschappelijke instituten. De heer Kouam draagt met dit werk zeker bij tot wat we “duurzame ontwikkeling” kunnen noemen.
 

verslag: Prof. emeritus J. Totté, Departement Farmaceutische Wetenschappen, Universiteit Antwerpen